Poistenie pre prípad demencie: Japonsko ide príkladom


			Poistenie pre prípad demencie: Japonsko ide príkladom
10.2.2020 Zahraničie

Rovnako ako mnohé krajiny v Európe, i Japonsko zviera demografický vývoj. Ľudia sú stále starší. S tým súvisí aj hojnejší výskyt diagnózy demencie.

Na pomoc prichádza poistenie pre prípad demencie. Avšak Japonci riešia aj iné aspekty tejto civilizačnej hrozby.
 
Podľa odhadov expertov by do roku 2025 malo ochorieť demenciou v Japonsku až 7 miliónov osôb. Pretože populácia starne, treba počítať s nárastom výskytu diagnózy spojenej s vyšším vekom. Kým priemerný vek Japoncov predstavoval v roku 1980 ešte niečo málo cez 37 rokov, v roku 2000 to bolo už viac ako 41 rokov, teraz sa pohybuje okolo 48 rokov a v roku 2050 bude bezmála 55 rokov.

Poistná ochrana pre starších ľudí 

 
Stále viac obcí v Japonsku preto uzatvára poistenie pre prípad úrazov spôsobených neúmyselne tzv. dementnou populáciou, napísal portál Sumikai. Ale tiež privátne poistenie sa tejto problematiky chopilo a robí kroky k lepšiemu zabezpečeniu. 
 
Teraz ponúka ochranu pre starších obyvateľov 39 komunálnych správ v Japonsku. Toto poistenie prevezme v prípade úrazu isté percento nákladov do tej doby, než ich zaplatí súkromné ​​poistenie toho, kto je za zranenie zodpovedný. Mesto Yamato v prefektúre Kanagawa zaviedlo taký program ako prvé v novembri 2017. Hneď v nasledujúcom roku začalo týchto obecných iniciatív pribúdať. 
 
Sadzba percent pri rôznych škôdách rôznych osôb sa odlišuje mesto od mesta, podľa konštrukcie programu a konkrétnych komunálnych možností. Mnohé obce obmedzujú ochranu na starších občanov, ktorí boli svojimi rodinnými príslušníkmi do poistného programu registrovaní. Pritom záleží aj na tom, ako rýchlo možno nezvestného poisteného nájsť potom, čo opustí dom, ktorý vládni úradníci pravidelne kontrolujú.
 
Najviac myslí poistenie na poškodenie tovaru pri nakupovaní a na zranenia chodcov zo strany cyklistov. Naopak vyňaté sú prípady, keď za úrazom je kolízia s motorovým vozidlom. 

Viac pomôcť ľuďom s demenciou

 
Ale pomoc sa rozvíja aj inak. Mestská správa v Kobe chce smerovať čiastku zo zvýšenia daní vo výške asi 300 miliónov jenov na rôzne podporné opatrenia pre dementnú populáciu. Od apríla má začať fungovať špeciálny fond poistenia a podpory pozostalých. Z neho bude mesto platiť náhradu tým, ktorí utrpia škodu alebo ujmu spôsobenú osobou s diagnózou demencie.
 
A poisťovňa Sompo Japan Nipponkoa Himawari Life Insurance Inc. je ešte o krok napred. Ohlásila zavedenie poistnej ochrany pre osoby, ktoré vykazujú prvotné skoré znaky demencie. Takto postihnutí klienti dostanú až 250 000 jenov mesačne (asi 2000 eur).   

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články