Munich Re zvyšuje svoje cenové schopnosti vďaka globálnej spolupráci s Akur8


			Munich Re zvyšuje svoje cenové schopnosti vďaka globálnej spolupráci s Akur8

Spoločnosť Akur8 oznamuje dohodu o globálnej spolupráci so spoločnosťou Munich Re. Cieľom je zvýšiť cenové schopnosti spoločnosti Munich Re za ich globálnu konzultačnú jednotku.

Touto dohodou získa spoločnosť Munich Re prístup k novému najmodernejšiemu riešeniu modelovania sadzieb a spoločnosť Akur8 posilní svoju stopu prostredníctvom partnerstva s jedným z popredných svetových poskytovateľov riešení v oblasti poistenia, zaistenia a rizík.

Táto nevýhradná spolupráca je globálna s používateľmi vo viacerých prevádzkových geografických oblastiach v ktorých pôsobí Munich Re. Spoločný prístup môžu využiť všetky subjekty a klienti Munich Re a tak môžu využiť toto riešenie.

Riešenie Akur8, špeciálne vyvinuté pre poistenie, vylepšuje cenové procesy poisťovní automatizáciou modelovania rizika a dopytu pomocou transparentnej proprietárnej technológie Artificial Intelligence. Medzi hlavné výhody pre poisťovne patrí skrátenie času modelovania, ktoré urýchli uvedenie na trh, zvýši prediktívnu silu pri zachovaní úplnej transparentnosti a kontroly nad vytvorenými modelmi.

Globálna konzultačná jednotka spoločnosti Munich Re usiluje o transformačnú zmenu v cenách poistenia pomocou aplikácie dátovej vedy a digitalizácie spojenej s prenosom rizika. Celosvetová prax niekoľkých expertov na stanovenie cien v oblasti poistenia vyvíja produktové a cenové riešenia: všetci klienti spoločnosti Munich Re ich môžu využiť prostredníctvom zaisťovacích vzťahov.

Akur8 zvýši ich cenové schopnosti, prinesie zákazníkom vyššiu hodnotu a cenovú náročnosť pomocou cenového nástroja, ktorý transparentným spôsobom využíva AI. Tímy Munich Re budú používať Akur8 na návrh cenového poistenia typu end-to-end.

„Spoločnosť Akur8 je nesmierne nadšená z tejto spolupráce so spoločnosťou Munich Re, ktorá je jedným z najrenomovanejších svetových hráčov v oblasti poisťovacieho poradenstva - nehovoriac o ich zaisťovacích a primárnych poistných činnostiach. Táto spolupráca je tiež ukážkou dôležitosti a príťažlivosti riešenia spoločnosti Akur8 pre mnoho typov hráčov od primárnych poisťovacích dopravcov cez zaisťovateľov až po poskytovateľov riešení pre konzultačné firmy," hovorí Samuel Falmagne, generálny riaditeľ Akur8.

„Naša strategická spolupráca so spoločnosťou Munich Re predstavuje významný strategický krok v našom vývoji, ktorý zahŕňa globálnu stopu. Naše spoločné odborné znalosti a silné stránky umožnia obom našim spoločnostiam priniesť významnú pridanú hodnotu,“ hovorí Brune de Linares, vedúci predaja spoločnosti Akur8.

„Akur8 je pôsobivé riešenie pre modelovanie rizika a dopytu, ktoré predstavuje skutočný skok vpred v oblasti zlepšovania cien v poisťovacom priemysle. Sme presvedčení, že riešenie spoločnosti Akur8 nám umožní priniesť pridanú hodnotu našim zákazníkom v rámci našich rôznych konzultačných projektov, najmä tým, že sa umožní našej veľkej konzultačnej praxi spolupracovať v špecializovaných pracovných priestoroch klientov, čím sa zvýši predvídateľnosť modelov, čo nakoniec prinesie výrazné zlepšenie pomeru strát,” hovorí Joachim Mathe, globálny vedúci globálneho poradenstva v spoločnosti Munich Re.

„Silné stránky spoločnosti Akur8, ktoré sa zameriavajú na komodifikáciu predikčnej sily, umožňujú to, čo nazývame„ tretia vlna“ cenotvorby poistenia: pri úplnej kontrole procesu je väčšinu času odborník na oblasť venovaný pochopeniu problému a aplikácii správneho riešenia, nie pri zdĺhavých opakujúcich sa úlohách modelovania.

Aj keď ide o start-up, profesionalita, dôveryhodnosť a reaktivita tímu Akur8 počas celého procesu boli určujúcimi faktormi pri našom výbere - k čomu došlo po dôkladnom výberovom procese, pri ktorom boli dôkladne preskúmané hodnotové propozície a silné stránky každého hráča.“, hovorí Massimo Cavadini, vedúci poistno-matematického poradenstva a analýzy údajov v spoločnosti Munich Re.

Zdroj: Munich Re, TASR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS