Ako popisujú budúcnosť poisťovníctva špičkoví manažéri?


			Ako popisujú budúcnosť poisťovníctva špičkoví manažéri?
18.8.2020 Zahraničie

Poisťovníctvo prechádza v čase pandémie historicky najťažšou etapou. V období, keď sa všetko mení a klient si prehodnocuje svoje spotrebiteľské správanie, musí mať vrcholní manažéri poisťovní na budúci vývoj celého sektoru jasný názor.

Členovia predstavenstiev poisťovní vraj v poslednej dobe objavili ďalšie výhody digitalizácie, resp. online komunikácie. Týka sa to napríklad aj valných zhromaždení či bilančných konferencií, ktorých doba konania sa skrátila zhruba na polovicu, a tým klesli náklady. Akcionári by tak mohli mať viac chuti sa rokovaní zúčastniť, pretože nebudú musieť cestovať. Okrem toho u mnohých poisťovní presiahol podiel práce z domu 90 %, a funguje to. 

Pandémia podnietila rozvoj digitalizácie

Podľa šéfa Allianz Olivera Bäteho prispela pandémia k posunu v digitálnom rozvoji. Pri tejto poisťovni sa v poslednej dobe strojnásobil počet virtuálnych rokovaní a poradenských rozhovorov. Arag, poisťovňa právnej ochrany, zase informovala, že aj jej sa bezproblémovo podaril presun zamestnancov na prácu z domova. Mnoho ďalších poisťovní urýchlilo realizáciu svojich projektov v oblasti digitalizácie. 

Proste teraz sa realizujú veci, ktoré sa predtým zdali nemožné. Poisťovne sa prispôsobili zmeneným pravidlám hry v období pandémie, resp. novým sociálnym, spoločenským a kultúrnym normám, a realizujú digitálnu ofenzívu. Testujú sa nové virtuálne formy práce a je zrejmé, že nie sú riešením len pre obdobie pandémie, ale že budú fungovať aj v budúcnosti. Podľa niektorých expertov rastie povedomie obyvateľstva o riziku, a to prináša vyšší dopyt po pružnej poistnej ochrane a tiež dopyt po iných preventívnych nástrojoch. 

Posun role poisťovní

Je jasné, že základom činnosti poisťovní je prijímanie rizík za odplatu s tým, že v prípade poistnej udalosti bude poskytnuté poistné plnenie. Tradične sprostredkováva uzavretie poistnej zmluvy poisťovací sprostredkovateľ s tým, že návrh na poistenie sa následne ešte skúma v poisťovni.

Ale podľa jednej štúdie zaisťovne Swiss Re sa táto zásadná úloha poisťovní presúva od poskytovania čistého poistného plnenia k širšej poradenskej úlohe v oblasti prevencie a znižovania rizík. Predovšetkým mladá klientela vraj očakáva rýchly prístup k faktom, transparentnosť a silnejšie personalizovanú nákupnú skúsenosť.

Podľa niektorých analytikov môžu poisťovne týmto požiadavkám vyhovieť, pretože vďaka granulovaným údajom môžu klientmi lepšie segmentovať a vyvíjať nové produkty šité na mieru a existujúce produkty vhodne prispôsobiť. 

Väčšia súčinnosť poisťovní s partnermi

Nikoho neprekvapí že švédsky gigant IKEA ponúka poistenie domácnosti a poistenie zodpovednosti, že mobilný operátor Vodafone vstupuje do autopoistenia alebo maloobchodník Tchibo predáva ako viazaný poisťovací sprostredkovateľ poistenie spoločnosti Hansa Merkúr.

Podľa expertov ide o trvalý trend. Ak je to potrebné, tak poisťovňa zostáva len čistým nositeľom rizika a konečný zákazník o nej vlastne nič nevie. Hranice medzi poistením a inými odbormi sa stávajú nezreteľnými. Napríklad Tchibo vychádza z toho, že rozšírením ponuky služieb môže svojich klientov sprevádzať v každej situácii všedného dňa. 

O to ide vo všetkých odboroch. Byť v každom čase či situácii s klientom a využiť možný potenciál pre uzavretie obchodu. Preto je logické, že napríklad technologickí giganti ako je Google, Facebook či Twitter, ktorí majú k dispozícii enormný súbor klientskych dát a technologický, marketingový a predajný potenciál, hľadajú vhodný prístup do odboru poisťovníctva.

Ale nejde len o ne. Tiež vertikálne odbory, ktoré majú blízko k poisťovníctvu, hodnotia tento odbor ako lukratívny. Záujem o Nemecko môže vyplývať aj z toho, že hustota poistenia (t.j. poistné na 1 obyvateľa za rok) sa v Nemecku pohybuje okolo 2200 eur, kým v Spojenom kráľovstve dosahuje výšku 3400 eur, v Holandsku 4700 eur, vo Švédsku 3100 EUR a vo Francúzsku 2900 EUR. 

Ako vidí ďalší vývoj poradenská spoločnosť Deloitte? Poistný trh bude užší, intenzita konkurencie väčšia a spektrum ponuky širšie. Tradičná podnikateľská logika v poisťovníctve vedie dlhodobo k úbytku hodnoty na základe zamerania na náklady, a to v celom odbore, a na základe rastúce konkurencie a nedostatku inovácií. To podľa názoru Deloitte vytvára priestor pre vstup nových konkurentov. 

Ako reagujú skutoční TOP hráči?

Axa Nemecko vidí ďalší nezvratný vývoj v prechode od bilaterálneho výmenného vzťahu k mnohostrannej sieti – k ekosystému. Pri budovaní tohto systému sa môžu poisťovne viac priblížiť klientovi. Axa predpokladá potenciál predovšetkým v oblasti zdravotníctva a v oblasti malých a stredných podnikov.

V súvislosti s ďalším rozvojom digitalizácie je často spomínaná čínska skupina Ping An. Tá previedla celý kmeňový obchod na platformy založené na cloudoch. Každá platforma poskytuje koncernu možnosť vytvorenia rôznorodých styčných bodov, čo smeruje práve k ekosystému, ktorý výrazne presahuje vlastný poisťovací obchod. Z toho potom vyplýva možnosť rozširovať existujúce reťazce tvorby hodnôt. Nie je náhodou, že teraz je Ping An podľa Forbes jediným poisťovateľom, ktorý patrí medzi 10 najväčších podnikov sveta. 

Tiež mníchovská Allianz kráča vpred a realizuje svoje digitálne plány. Podobne ako Ping An usiluje o rozšírenie svojho pôsobenia nad rámec poistenia. Je napríklad plánovaná aplikácie, s ktorej podporou by si klienti sami riadili svoj finančný svet. To znamená, že poisťovne sa zamýšľajú nad komplexnou širokou ponukou. Pokiaľ ide o základnú poisťovaciu činnosti, v princípe vraj zostáva rovnaká, avšak s istými posunmi. Napríklad možno vystopovať pohyb od likvidácie škôd k predchádzaniu škôd, od jedného produktu k produktovému balíčku, od bilaterálneho vzťahu k vyššie uvedenej sieti. Otázkou je, čo na to všetko povie klient. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS