Aká je finančná situácia rakúskej generácie 50+?


			Aká je finančná situácia rakúskej generácie 50+?
18.4.2019 Zahraničie

Z dnešných 3,5 milióna Rakúšanov vo veku vyššom ako 50 rokov verí takmer jedna tretina, že ich finančná situácia je nadpriemerne priaznivá.

Takmer polovica musí však šetriť a dávať pozor, aby sa ich finančné kondícia nezhoršila. Bezmála 40 % sa domnieva, že sa mali v minulosti lepšie zabezpečiť. Strach z toho, že by v starobe schudobneli, má ale len menej ako každý štvrtý. 

Dnes je vo veku medzi 50 a 69 rokmi asi 26,1 % Rakúšanov a Rakušanek. Ďalších 13,4 % už oslávilo sedemdesiatiny. Do vekovej skupiny 50+ sa započítava u našich južných susedov na 3,5 milióna osôb. Z toho 53,6 % z nich sú ženy, 46,4 % sú muži. 

Výskumná agentúra Marketagent.com oslovila koncom januára a začiatkom februára 2019 v on-line štúdii celkovo 1.525 ľudí vo vekovom rozmedzí 50 až 79 rokov, ktorým položila celkom 58 otázok. Podľa agentúry sa jednalo o reprezentatívnu vzorku rakúskej populácie v tomto veku. A výsledky analýzy boli predstavené vo februári v rámci správy „Golden Ager Report".  

Ako sú na tom finančne

Takmer tretina opýtaných (32,2%) hodnotí svoju finančnú situáciu ako nadpriemernú, 4,3 % ju dokonca oceňujú ako „vysoko nadpriemernú". Podiel 26,4 % respondentov verí naopak, že čelia podpriemernej finančnej „výbave".

Významné rozdiely zistila štúdia medzi pohlaviami. 37,9 % mužov, ale iba 26,9 % žien, sa podľa svojho hodnotenia nachádza v nadpriemernej finančnej kondícii. A obrátene: ako podpriemernú vidí svoju finančnú situáciu 30,8 % žien, zatiaľ čo rovnakého názoru je „len" 21,6% mužov. 

64,5% účastníkov ankety si chce svoj blahobyt užívať naplno. 47,7 % oslovených v tejto vekovej skupine pripúšťa, že musia šetriť a počítať, aby s peniazmi vyšli, pričom sú viac postihnuté ženy (54,3 %) ako muži (40,5 %). 

Starostiam spojeným s nutnosťou utiahnuť si opasok neskôr v starobe čelí 44 % účastníkov štúdie celkovo – a 50 % žien. 39,1 % uvádza, že malo pre zabezpečení postproduktívnej fázy života robiť v minulosti viac. 

Ako si žijú penzisti

Dôchodcovia, ktorých bolo vo výskume oslovených celkom 842, mali tiež vysvetliť, ako sa im všeobecne darí v penzii. 20,7 % z nich sa vyjadrilo, že sa im darí „oveľa lepšie než čakali", ďalších 19,8 % uviedlo, že sa majú „o niečo lepšie ako očakávali". 

Na druhej strane 10, 8% respondentov vypovedalo, že sa majú „o niečo horšie", a 4,0 % „výrazne horšie", než si predstavovali.

Pritom možno rozoznať veľké rozdiely podľa veku: zatiaľ čo len 12,3 % oslovených vo veku 60 – 69 rokov si myslí, že sa majú (o niečo alebo výrazne) horšie, než očakávali, u skupiny vo veku 50 – 59 rokov, ktorá už je v dôchodku, je to 23,1%. U najstarších penzistov 70 - 79 rokov je „nespokojných" 15,8 %.

Osobám žijúcim osamelo (24,9 %) sa darí teraz podľa ich vyjadrenia podstatne častejšie horšie, než osobám v manželstve alebo v partnerstve (9,5 %).

Výhody a nevýhody penzijné etapy života

Najväčšiu výhodu v porovnaní so zárobkovo činnými vidia dôchodcovia v možnosti organizovať si slobodne svoj čas. Celkovo 85,2 % z nich s týmto záverom súhlasí, zatiaľ čo v skupine 70 – 79 rokov je to dokonca 88,3 %. 

Za týmto plusom nasleduje „sloboda a nezávislosť" (62,7 %), „viac času na rodinu" (60,0 %) a „žiadny stres alebo menej stresu" (59,6%). To, že život v penzii nemá vôbec žiadne výhody, si myslí podiel 1,2 % pesimisticky naladených respondentov. 

S odstupom najväčšou nevýhodou penzia je podľa ankety „menej peňazí k dispozícii". Celkovo to uvádza 46,9 % všetkých oslovených. A tiež 56,4 % opýtaných vo vekovej skupine 50 až 59 rokov, ktorí sú už na dôchodku. Druhou najčastejšou odpoveďou pri tejto otázke bolo „vôbec žiadne nevýhody (30,5 %). Nad „menej kontakty" nariekalo 28,3 % osôb v ankete.

Z čoho majú ľudia v starobe strach

Generácia 50+ má obavy predovšetkým z telesných ťažkostí, bolesti a chorôb. 67,7 % opýtaných uvádza týchto strašiakov. Starosti o mentálne zdravie a z demencie sa umiestnili s malým odstupom na druhom mieste: robí si ich 62,9 % účastníkov štúdie, vo veku nad 70 rokov dokonca 71,2 %. 

Taktiež viac než polovica respondentov sa bojí toho, že nebudú schopní samostatného a sebestačného života (54,0 %).

Na druhej strane finančné obavy má len menšia časť opýtaných: 23,5 % sa obáva schudobnenia a finančného obmedzenia svojho života. Nápadné pritom je, že tieto strachy zdieľa 31,8 % respondentov vo vekovej skupine 50 - 59 rokov, zatiaľ čo u starších je to „len" asi 17 %.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS