Internet vecí mení svet poisťovní aj finančných inštitúcií


			Internet vecí mení svet poisťovní aj finančných inštitúcií
20.11.2018 Technológie

Moderné technológie ovplyvňujú takmer všetky odbory ľudskej činnosti, preto ani finančný a poistovací sektor nezostávajú bokom.

Jedným z fenoménov dnešnej doby je internet vecí, ktorý môže práve týmto odvetviam poskytovať veľké príležitosti rozšírenia portfólia o služby eliminujúce dopady poistných udalostí, a to vďaka ich včasnej detekcii a upozornením klienta. Viac sa dočítate v článku publikovanom v novom vydaní časopisu českého poisťovníctva Pojistný obzor.   

Internet vecí (Internet of Things, IoT) predstavuje skupinu infraštruktúr, prepájajúcu pripojené objekty, ktorá umožňuje ich riadenie, zhromažďovanie nimi generovaných dát a prístup k nim. V súčasnej dobe sa IoT zakladá najmä na jednoduchých a lacných senzoroch, ktoré nevyžadujú príliš sofistikovanú montáž, ani budovanie špeciálnej komunikačnej infraštruktúry. Senzory sú väčšinou napájané z batérií s výdržou niekoľko rokov a mesačné prevádzkové náklady sa pohybujú rádovo v desiatkách českých korún. Práve jednoduchosť a dlhá výdrž batérií v senzoroch, bez nutnosti častého servisu, predstavujú hlavné benefity IoT. 

Tie sú však vykúpené už spomínanou jednoúčelovosťou detekčných zariadení a obmedzenými možnosťami komunikácie, aj preto je nutné zvažovať všetky pre a proti už pri technickom návrhu finálneho riešenia. Tiež treba zohľadniť to, že samotné senzory, aj keď budú akokoľvek presné, samy o sebe neznamenajú nič, nie sú -Li pripojené k sofistikovanému informačnému systému, ktorý umožní efektívne odhaľovať rizikové situácie a včas informovať klientov. 

IoT je skrátka o účinne fungujúcim ekosystémom, čítajúcim kvalitné senzory, spoľahlivú komunikačnú sieť a dobre nastavený informačný systém, umožňujúci spracovanie veľkého množstva dát a ich vyhodnotenie a vizualizáciu. Keď sa budeme zaoberať využiteľnosťou IoT v poisťovníctve a finančníctve, existuje mnoho veličín a životných situácií, ktoré sa dajú merať a nevyžadujú za každých okolností on-line komunikáciu medzi senzorom a centrálnym systémom, detekujícím anomálne stavy, najmä v retailovom sektore. 

Ako príklad môžeme uviesť včasné odhalenie dlhodobo tečúcej vody pri náhlej havárii rozvode v byte či dome, poškodenie elektroinštalácie alebo narušenie rekreačného objektu zlodejom. Všetky tieto situácie, ak sú včas zachytené a klienti na ne na základe upozornenia zo strany poisťovne adekvátne zareagujú, môžu znížiť prípadné následky, a teda aj výšku poistného plnenia zo strany poisťovne. Asi pre žiadneho z klientov poisťovní nie je nijako príjemné, ak musí riešiť zložitú poistnú udalosť a dokladať požadované dokumenty, ktorými celý kolotoč opráv a nákupu nového vybavenia ešte len začína. Oveľa radšej by boli, keby následky havárií boli čo najmenšie a oni nemali žiadne ďalšie starosti.

IoT v odvetví stredných a veľkých firiem

Príležitosti pre poisťovací a finančný biznis sa však ukrývajú nielen v aplikáciách pre domácnosti a ďalšou retailovou klientelou, ale aj v sektore stredných a veľkých firiem, a to najmä v oblasti výroby.

Práve výrobné stroje sú firmami totiž veľmi často zhotovované prostredníctvom finančného lízingu, kedy je výsostným záujmom poskytovateľa lízingu, aby vedel, ako je s jeho majetkom dlhodobo zaobchádzané, aj s ohľadom na súčasnú a budúcu hodnotu leasovaného majetku. IoT v tomto prípade môže pomôcť k pravidelnému monitorovaniu stavu výrobných zariadení a ku včasnej detekcii anomálií v ich fungovania, ktoré eliminujú fatálne poruchy, majúce vplyv na výšku servisných nákladov aj na kapacitu výroby.  

Tým pádom je možné efektívnejšie zabezpečiť, že je leasované zariadenie servisované zodpovedajúcim spôsobom, ktorý zaisťuje dosiahnutie predpokladanej hodnoty po skončení finančného lízingu, a takisto sú eliminované potenciálne poistné udalosti spojené s poruchami výrobného stroja. Poznamenajme však, že správne vyhodnotiť poruchový stav výrobného stroja nie je nijako jednoduchou úlohou a vyžaduje pomerne detailnú znalosť jeho fungovania. 

S trochou zveličenia sa napriek tomu dá povedať, že IoT by mohlo do budúcnosti nahradiť skúsených výrobných matadorov, ktorí dokážu detekovať poruchu výroby jednoduchým sluchom, a včas zabrániť fatálnym problémom. Súčasne so všetkým, čo uvádzame, je však nutné poznamenať, že IoT v oblasti výrobných podnikov mení mnohé, najmä preniká do výrobných procesov a zásadným spôsobom navyšuje nároky na pracovníkov aj ich vedomosti a zručnosti.

Padajú tak hranice medzi IT špecialistami a výrobnými odborníkmi, ktorí spolu musia nanovo veľmi úzko spolupracovať, čo nemusí byť úplne jednoduché, pretože tieto dva svety boli dlhodobo oddelené a nie sú zvyknuté spolu komunikovať, nieto ešte spolupracovať. IoT je síce fenoménom dnešnej doby, nesmieme ale zabudnúť, že sa jedná iba o technológiu, ktorú je potrebné správne uchopiť, aby nám dobre slúžila a plnila naše očakávania.

Pro Pojistný obzor

Doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.

Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Zdroj: oPojisteni.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS