ING: Sme lídrom v online dôchodkom sporení


			ING: Sme lídrom v online dôchodkom sporení
22.3.2013 Technológie

Ako prví v tomto roku zaviedli online dôchodkové sporenie cez internet. Od roku 2011 umožnili uzatvárať zmluvu o životnom poistení elektronickou formou. Pripravujú ďalšie online nástroje k produktom v ich portfóliu.  Juraj Dlhopolček, výkonný riaditeľ ING pre dôchodky a firemný obchod prerádza viac.

 

                                                

 

 

Ako prví ste zaviedli online dôchodkové sporenie cez internet. Čo vás k tomu viedlo a aké prvé odozvy máte z praxe? Zaregistrovali vaši klienti už tieto novinky a akým tempom?

V poisťovacej divízii ING sa snažíme reagovať na požiadavky klientov na zlepšovanie servisu vrátane nových foriem komunikácie. Jednou z nich je stále rastúci dopyt po online riešeniach v oblasti poistenia a dôchodkov. Preto sme ako prví medzi poisťovňami umožnili ľuďom uzatvárať zmluvu o životnom poistení elektronickou formou v roku 2011. V tomto roku sme pridali možnosť vstúpiť do dôchodkového sporenia v II. a III. pilieri. Dopyt ľudí bol dlhodobo zrejmý, naposledy nám v júli 2012 v prieskume tri štvrtiny opýtaných klientov DDS potvrdili, že uprednostňujú túto možnosť vstupu. Posledná zmena je ešte čerstvá, avšak na reakciách z obchodnej siete a z čísiel vidíme, že záujem pomaly, ale jednoznačne rastie.

Ako ste museli zmeniť či upraviť technológie v poisťovni a čo všetko si tento krok v prospech vašich klientov vyžadoval? Inšpirovali ste sa podobnými skúsenosťami v zahraničí, alebo inde?

ING spravuje penzijné fondy v niekoľkých štátoch sveta, ako napríklad Veľká Británia či Bulharsko, kde máme už niekoľkoročné skúsenosti s online vstupom do dôchodkového sporenia. Tieto boli pre nás jednoznačne inšpiráciou pri navrhovaní online rozhrania. Samozrejme, prvoradou snahou našej spoločnosti je maximálne vychádzať v ústrety našim klientom a vzhľadom na spätnú väzbu, ktorú sme získali v spomínanom klientskom prieskume, sme sa rozhodli investovať do zavedenia tohto online riešenia.

Spomínali ste, že ponuku produktov, ktoré bude možné uzatvoriť cez internet budete naďalej rozširovať. Ponúkate okrem dôchodkové sporenia aj iné online možnosti poistenia, či už cez internet alebo cez mobil?

Cez online je dnes v poisťovacej divízii ING možné uzatvoriť zmluvu k rizikovému životnému poisteniu ProAktiv Štart vrátane pripoistení, ako je poistenie kritických chorôb, hospitalizácie či denných dávok za dobu nevyhnutného liečenia. Aktuálne analyzujeme možnosti prípravy online nástrojov aj k ďalším produktom v našom portfóliu.

V čom vidíte budúcnosť moderných technológií v rámci poisťovníctva na Slovensku? Kam by mali smerovať trendy?

Životné poistenie ako zásadné a dlhodobé rozhodnutie pravdepodobne nikdy nedosiahne takú mieru rozšírenia na online, ako to vidíme dnes v bankovníctve. Dôvod je jednoduchý: ľudia potrebujú pomoc finančných agentov, aby si správne vyskladali poistenie podľa svojich preferencií a potrieb. Budúcnosť je však určite v servisných činnostiach, ktoré uľahčia ľuďom prístup k informáciám a správu osobného účtu dôchodkového sporenia alebo zmlúv životného poistenia. Som presvedčený, že vďaka plošnej dostupnosti týchto technológií nebudeme na Slovensku v poisťovníctve zaostávať za trendmi vo vyspelých štátoch sveta.

oPoisteni.sk

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS