SZRB eviduje od cestovných kancelárií už 12 žiadostí spolu za 17,4 milióna eur


			SZRB eviduje od cestovných kancelárií už 12 žiadostí spolu za 17,4 milióna eur
23.9.2021 Tlačové správy

Za prvé štyri pracovné dni od zverejnenia výzvy na podávanie žiadostí o návratnú finančnú pomoc pre cestovné kancelárie prijala Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) už 12 žiadostí vo výške 17,4 milióna eur.

Odhadujeme, že spolu dostaneme od cestovných kancelárií viac ako 80 žiadostí. Sme pripravení ich spracúvať a preplácať v súčinnosti s poskytovateľom pomoci a našim akcionárom, Ministerstvom financií SR, priebežne. To znamená, že minulotýždňoví žiadatelia by mohli dostať peniaze vo veľmi krátkom čase,“ objasňuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SZRB Peter Dávid.

Ako informoval tlačový odbor ministerstva financií minulý týždeň: Táto schéma pomoci reaguje na nepriaznivú situáciu, ktorú spôsobila pandémia a následné rušenie dovolenkových zájazdov. Toto opatrenie pomôže nie len cestovným kanceláriám prekonať náročné obdobie, ale pomôže najmä desiatkam tisíc ľudí, ktorí tak dostanú späť svoje peniaze za stornované dovolenky.

Na tento účel ministerstvo financií vyčlenilo 65 miliónov eur. Návratná pomoc pre cestovné kancelárie bude splatná do 4. rokov a jej výška nesmie presiahnuť 25 % celkového obratu za rok 2019. Cestovné kancelárie budú mať zároveň aj zvýhodnenú úrokovú sadzbu počas celého obdobia. Malé a stredné podniky vo výške 0,49 % a veľké podniky 1,01 %.

Nárok na poskytnutie pomoci majú tie cestovné kancelárie, ktoré vydali oznámenia o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijal navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde alebo tie kancelárie, ktoré vrátili zálohy za zrušené zájazdy takzvanej chránenej skupine klientov.

O pomoc pre cestovné kancelárie je možné žiadať do 31. 10. 2021.

Slovenská záručná a rozvojová banka bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií SR. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania
na Slovensku.

Zdroj: SZRB

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články