Počet osobných bankrotov stále vysoký


			Počet osobných bankrotov stále vysoký
11.2.2020 Spektrum

V januári 2020 zbankrotovalo 1 160 obyvateľov Slovenska. Najväčšou skupinou dlžníkov sú zvyčajne muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov.

Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1 141 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast iba o necelé dve percentá.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v decembri 2019 zbankrotovalo 2 703 dlžníkov, ich v januári 2020 bolo až o takmer šesťdesiat percent menej.

„Predpokladáme, že počet osobných bankrotov v roku 2020 neprekoná historické hodnoty z minulého roka, keď zbankrotovalo až 16 167 obyvateľov Slovenska, ale naďalej bude vysoký. Prvý mesiac tohto roka náš predpoklad potvrdzuje: kým v minulom roku v jednom mesiaci priemerne zbankrotovalo 1 347 dlžníkov, v januári 2020 ich zbankrotovalo o takmer 14 percent menej,“ povedala Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V prvom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom kraji – 271, najmenej v Bratislavskom kraji - 50. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v januári 2020 ich pripadalo na mužov 652 (56,21 percenta) a na ženy 508 (43,79 percenta).

Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom 29,66 percenta, za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 25,78 percenta.

Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca januára 2020 zbankrotovalo už takmer 40 000 obyvateľov Slovenskej republiky. 

Zdroj: CRIF, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články