Najlepší čas na úhradu faktúr je apríl až jún


			Najlepší čas na úhradu faktúr je apríl až jún
12.11.2019 Spektrum, Poistný trh

Apríl až jún sú mesiace, kedy sú zákazníci najviac disciplinovaní pri platení faktúr. Týka sa to platobného správania sa v západnej ako aj východnej Európe.

Podľa reprezentatívnej štúdie „European Payment Practices 2019“ skupiny EOS, európske spoločnosti zaznamenali v druhom kvartáli roka len 2 percentá oneskorených platieb. V ostatnom období to bolo 6 až 7 percent úhrad po termíne.

Tri štvrtiny respondentov však v prieskume uviedlo, že načasovanie nehrá rolu z pohľadu akumulácie neskorých platieb.

Načasovanie úhrad po termíne splatnosti

Tabulka

Zdroj: European Payment Practices 2019

Ak sa bližšie pozrieme na Slovensko, rozdiely v platobnej disciplíne z hľadiska časového obdobia nebadá 79 percent oslovených spoločností. Pre tých, ktorí rozdiely vidia, bola horšia druhá polovica roka (júl až december, zhodne po 6 % neskorých platieb v oboch kvartáloch). Počas druhého kvartálu u nás firmy zaznamenali len 2 percentá úhrad po termíne. Január až marec to bolo 5 %.

„Zlá platobná disciplína zákazníkov môže vážne skomplikovať chod podnikania a v krajnom prípade aj ohroziť existenciu danej firmy. Odporúčam preto obrátiť sa na spoločnosti zaoberajúce sa správou a manažmentom pohľadávok, ktoré vám ochotne pomôžu v prípade problémov s oneskorenými úhradami faktúr,“ poznamenal Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.

Niekoľko „naj“ v európskych krajinách:

  • medzi západoeurópskymi krajinami sa najviac neskorých platieb (14 %) nahromadilo v období júl – september v Dánsku
  • rovnako v Dánsku bolo najmenej platieb po termíne v apríli až júni (0 %)
  • spomedzi krajín vo východnej Európe bolo najviac neskorých úhrad v júli až septembri v Slovinsku ( 20 %)
  • Slovinsko malo tiež najmenej názorov, že načasovanie rolu nehrá (48 %)
  • žiadne rozdiely z časového hľadiska nebadá najviac respondentov v rámci celej Európy v Poľsku (81 %)

 

Zdroj: EOS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články