Krytie liečebných nákladov pri ochorení na COVID-19 aj pri ceste do rizikových krajín


			Krytie liečebných nákladov pri ochorení na COVID-19 aj pri ceste do rizikových krajín

UNIQA s platnosťou od 1.6.2021 rozšírila krytie krátkodobého cestovného poistenia aj o náklady súvisiace s liečbou COVID-u pre všetky krajiny – teda nielen bezpečné, ale aj rizikové.

Pridajte komentár

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.