Dočasný výpadok vo financiách je najčastejší dôvod neplatenia medzi klientami


			Dočasný výpadok vo financiách je najčastejší dôvod neplatenia medzi klientami
12.2.2020 Spektrum

Dočasný výpadok vo financiách je najčastejším dôvodom, ktorý bráni koncovým zákazníkom (B2C), aby splácali faktúry. Označilo ho 57 % respondentov.

Hneď za ním nasleduje zábudlivosť. Podľa reprezentatívnej štúdie „European Payment Practices 2019“ skupiny EOS, neplatenie takto odôvodňuje 47 % opýtaných. 

Na ďalších priečkach sa umiestnili osobná platobná neschopnosť (45 %) a úmyselné nezaplatenie, resp. snaha o podvod (36 %). Medzi respondentmi v západnej Európe prevláda ako najčastejší dôvod dočasný výpadok vo financiách (53 %), nasledovaný zábudlivosťou (51 %).

Východoeurópske krajiny majú rovnaké poradie dôvodov, avšak percento je iné. Dočasný výpadok vo financiách označilo 60 % a zábudlivosť 45 % respondentov.

Na Slovensku vznikla zaujímavá situácia, keď dočasný výpadok vo financiách považuje za hlavný dôvod zlej platobnej disciplíny 59 % opýtaných. Na druhom mieste skončila osobná platobná neschopnosť (51 %) a zábudlivosť je až na treťom mieste – rovnako ako úmyselné nezaplatenie, resp. snaha o podvod (48 %).

 

Najčastejšie dôvody zlej platobnej disciplíny na Slovensku v segmente B2C (v %)

dočasný výpadok vo financiách

59

osobná platobná neschopnosť

51

zábudlivosť

48

úmyselné nezaplatenie, resp. snaha o podvod

48

Zdroj: EOS KSI

„Dočasný výpadok vo financiách je niečo, čo sa môže prihodiť každému a časom sa človeku z toho problému isto podarí dostať. No ak si zoberieme ako dôvod zábudlivosť alebo úmyselné nezaplatenie, tie už svedčia o zlej platobnej morálke Slovákov. Práve na Slovensku dosiahli tieto dôvody pomerne vysoké percentá,“ uviedol Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, venujúcej sa správe a inkasu pohľadávok. 

Zdroj: EOS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články