Až pätina mladých ľudí je bez vlastných peňazí. Vreckové je citlivá záležitosť


			Až pätina mladých ľudí je bez vlastných peňazí. Vreckové je citlivá záležitosť

Kým jedna polovica stredoškolákov je s vreckovým spokojná, druhej sa výška vreckového nepozdáva, pričom až pätina žiadne vreckové nedostáva.

Takéto zistenia priniesol tohtoročný prieskum Nadácie PARTNERS, ktorý nadácia robila medzi stredoškolákmi prihlásenými do 11. ročníka vedomostnej súťaže Finančná olympiáda. Do súťaže a aj do prieskumu sa zapojilo viac než 7 600 mladých ľudí, ktorí prezradili aj to, aké očakávania majú od výšky prvej výplaty.  

„Všímame si z roka na rok väčší záujem, čo sa odráža na počte zaregistrovaných súťažiacich a aj na počte prihlásených škôl,“ hovorí Jozef Bartánus, správca Nadácie PARTNERS, ktorá finančnú vedomostnú súťaž pre stredoškolákov každoročne organizuje. Finančná olympiáda je zostavená z rôznych finančných otázok, ktoré majú preveriť pripravenosť mladých ľudí na vlastný finančný život.     

POISTENIE ČI INVESTOVANIE SÚŤAŽIACICH POTRÁPILO

Tretie kolo súťaže Finančná olympiáda obsahuje okrem testových otázok aj náročnejšie úlohy, ktoré vyžadujú nielen dostatok znalostí, no aj komplikovanejšie počty a čítanie s porozumením. Práve na to doplatila väčšina finalistov.

„Študentov potrápili najmä otázky z oblasti poistenia, ktoré vyžadovali čítanie s porozumením. Priestor na zlepšenie sme zaznamenali aj v investovaní,“ približuje Jozef Bartánus. Pedagógovia finalistov sa už niekoľko rokov venujú rozšíreniu vedomostí študentov aj v týchto oblastiach, v mnohých prípadoch aj na úkor voľného času.

Je za tým veľa hodín práce, veľa hodín štúdia. Ja sama sa snažím vzdelávať v tejto oblasti, aby som tie poznatky mohla čo najlepšie odovzdať študentom,“ uvádza pedagogička Miriam Krásna, ktorá pravidelne so svojimi študentmi obsadzuje popredné priečky v súťaži. 

ZVYŠOVANIE FINANČNÉHO SEBAVEDOMIA

Nedostatočná finančná gramotnosť sa dlhodobo ukazuje ako zásadný spoločenský problém, ktorý mnohým dospelým komplikuje finančný život. Dôvodom je jednak nedostatok informácií, ale aj chýbajúci záujem či aktivita pri vzdelávaní sa v tejto oblasti.

„Ľudia majú bežne pred financiami prehnaný rešpekt, alebo, naopak, nesprávne nastavené očakávania. Veríme, že aktivitami, ako je aj Finančná olympiáda, pomáhame vychovávať novú generáciu finančne samostatných a sebavedomých ľudí, ktorí nám z dlhodobého hľadiska pomôžu vylepšiť pozície vo svetových rebríčkoch finančnej gramotnosti. Ale to najdôležitejšie je, že im tieto vedomosti pomôžu žiť kvalitnejší život,“ tvrdí Jozef Bartánus.

Čo sa týka finančného sebavedomia, to zrejme našim stredoškolákom nechýba v očakávaniach od prvého platu. V prieskume Nadácie PARTNERS až tretina (33 %) súťažiacich vo Finančnej olympiáde počíta s prvým platom od 1 301 eur vyššie a z toho 17 % očakáva viac ako 1 500 eur. Naopak, 16,5 % sa drží prehnane pri zemi a očakáva prvý plat do výšky 800 eur.   

VRECKOVÉ JE STÁLE CITLIVÁ ZÁLEŽITOSŤ

V tomto ročníku Finančnej olympiády sa ukázala silná skupina mladých ľudí, ktorí nedostávajú žiadne vreckové. K tomu sa priznala až pätina stredoškolákov zapojených do vedomostnej súťaže. Táto skupina je oproti svojim spolužiakom s vreckovým značne znevýhodnená.

Prvé vlastné peniaze učia mladých ľudí, ako správne hospodáriť. Pod podmienkou, že majú nastavená jasné pravidlá, na čo peniaze z vreckového použijú. „Zaujalo ma, že až 40 % stredoškolákov v našom prieskume má týždenné vreckové 20 eur a viac. Ak si zoberieme, že stravu, ubytovanie, dopravu im hradia stále rodičia, sú to slušné peniaze, s ktorými sa už dá pracovať aj z dlhodobého hľadiska. Napríklad sporiť si alebo investovať do budúcnosti,“ myslí si Jozef Bartánus.

Zmenu v myslení a vo vzťahu k peniazom vidieť už aj u stredoškolákov vo Finančnej olympiáde. Pri otázke, čo by urobili, ak by dostali od rodičov peniaze navyše k vreckovému, viac ako 67 % oslovených by si tieto peniaze odložilo na sporenie alebo by ich zainvestovalo.

FINANČNÁ OLYMPIÁDA AKO PRAKTICKÝ DOPLNOK K VÝUČBE

Nadácia PARTNERS dlhodobo aktívne prispieva k zvyšovaniu finančnej gramotnosti prostredníctvom rôznych projektov určených pre jednotlivé vekové skupiny. Finančná olympiáda sa zameriava špeciálne na stredoškolákov a žiakov osemročných gymnázií, pričom bola navrhnutá ako praktický doplnok ku školskej výučbe.

„Praktické príklady, úlohy a testové otázky zábavnou formou skúšajú mladých ľudí z nadobudnutých vedomostí a zároveň im pomáhajú ľahšie si privyknúť na základnú finančnú terminológiu a jej využitie v praxi. Vysvetľujú napríklad rozdiel medzi sporením a investovaním, ktoré už dnes zohrávajú obrovskú úlohu pri zodpovednej príprave a zabezpečení sa na dôchodok,“ dodáva správca nadácie.

Obľúbeným doplnkom výučby na stredných školách sa stal aj pracovný zošit Finančná gramotnosť, ktorý je sumárom praktických i teoretických informácií a dostupný online a širokej verejnosti. 

Zdroj: Partners Group SK

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články