Zamestnávatelia na poistnom za december doplatili vyše 3,7 milióna eur


			Zamestnávatelia na poistnom za december doplatili vyše 3,7 milióna eur
9.3.2018 Poistný trh

Po živnostníkoch posielala v januári a vo februári 2018 Sociálna poisťovňa upozornenia na aktuálny nedoplatok na poistnom za december 2017 aj zamestnávateľom.

Poslala 32.042 SMS a emailov pre 22.338 zamestnávateľov. Správy ich upozorňovali na dlžné poistné vo výške 20.575.795 eur. Zamestnávatelia po týchto upozorneniach doplatili 3.755.400 eur, ktoré Sociálna poisťovňa získala bez ďalších administratívnych úkonov a finančných nákladov na vymáhanie. Ide o 18,25-% úspešnosť z celkovej upozorňovanej sumy.

Správy o aktuálnom nedoplatku sú službou Sociálnej poisťovne. Odvádzatelia poistného, teda zamestnávatelia a SZČO, ktorí majú nahlásené aktuálne kontakty, sa takto rýchlo dozvedia o nedoplatku. Ak dlh čo najskôr vyrovnajú, vyhnú sa narastaniu penále za každý deň meškania platby a neskoršiemu vymáhaniu dlhu.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS