Partners Group dosiahla v roku 2017 tržby viac ako 30 miliónov eur


			Partners Group dosiahla v roku 2017 tržby viac ako 30 miliónov eur

Rok 2017 bol v PARTNERS GROUP SK prelomový. Spoločnosť oslávila desiate výročie pôsobenia na trhu s finančným sprostredkovaním. Za ten čas si získala dôveru viac ako 200 tisíc klientov a v spolupráci s finančnými partnermi priniesla profesionálne služby vo finančnom sprostredkovaní.

Celkové ročné tržby v roku 2017 dosiahli viac ako 30 miliónov eur a vyše 82-tisíc sprostredkovaných zmlúv. Aj v roku 2018 spoločnosť vykazuje kontinuálny rast. Začiatkom roka oznámila expanziu na bulharský trh. Rady spoločnosti sa rozšírili o nového Partnera, ktorým sa stal Pavol Šulej.

INVESTÍCIE – PEVNÁ SÚČASŤ FINANČNÉHO PLÁNU

Kľúčovou zložkou portfólia aj v roku 2017 boli investície, ako efektívny nástroj na budovanie aktív klientov. Objem sprostredkovaných investícií dosiahol úroveň viac ako 160 miliónov eur, čo predstavovalo medziročný nárast až o 34 percent. Práve investície mali na celkovom objeme zmlúv najväčší podiel – až 30,5 percenta.

ŽIVOTNÉ POISTENIE AKO OCHRANA PRED STRATOU PRÍJMU

Jedným z najväčších rizík spojených so zabezpečením finančnej stability každej domácnosti je strata príjmu. Jeho ochrana je pre klientov spoločnosti dôležitá. Segment životného poistenia sa v minulom roku na celkovom objeme portfólia podieľal druhým najväčším podielom a tvoril 26 percent z celkového množstva zmlúv.

PRÍPRAVA NA DÔCHODOK A FINANCOVANIE BÝVANIA

V počtoch uzatvorených zmlúv boli ďalej zastúpené oblasti neživotného poistenia, starobného dôchodkového poistenia, úverov a doplnkového dôchodkového sporenia. Na neživotné poistenie pripadalo v minulom roku 22,5 percenta z celkového objemu zmlúv, nasledovala oblasť starobného dôchodkového sporenia s objemom 12,7 percenta, sprostredkovanie úverov s objemom šesť percent a oblasť doplnkového dôchodkového sporenia s 2,3-percentným podielom na celkovom objeme zmlúv.

EXPANZIA DO BULHARSKA

Dôležitým míľnikom začiatku roka 2018 bolo založenie spoločnosti PARTNERS GROUP BG. „Dostali sme sa do pozície lídra inovácií a radi by sme túto stratégiu aplikovali na nových trhoch. Pre nás ako spoločnosť to predstavuje jedinečnú príležitosť otestovať naše schopnosti v medzinárodnom prostredí a získať nové skúsenosti. Je to tiež šanca pre našich spolupracovníkov, ako posunúť svoju kariéru na novú úroveň a získať cenné skúsenosti z podnikania v zahraničí,“ hovorí Juraj Juras, generálny riaditeľ PARTNERS GROUP SK.

NOVÝ PARTNER

Začiatkom apríla tohto roka rozšírilo vedenie PARTNERS GROUP SK svoje rady o nového Partnera. Stal sa ním Pavol Šulej, ktorý pôsobí v spoločnosti od jej založenia. V súčasnosti vedie tím viac ako 270 úspešných spolupracovníkov, ktorí poskytujú profesionálne finančné služby takmer 21.000 klientom. „Povýšenie na Partnera spoločnosti je pre mňa veľkou cťou, ale aj novým začiatkom. Ďalšie kroky sústredím na rozvoj môjho tímu v spoločnosti, na výchovu a vzdelávanie nových manažérov, pričom hlavným cieľom bude neustále rozvíjať koncept kvality v spoločnosti vo všetkých oblastiach jej pôsobenia,“ hovorí Pavol Šulej.

„Povýšenie Pavla Šuleja na pozíciu Partner je nielen nesmiernym kariérnym úspechom, ku ktorému mu srdečne blahoželám, ale je to zároveň aj naplnenie filozofie partnerstva, ktorú v PARTNERS GROUP SK vyznávame. Som rád, že môžeme týmto dokázať, že dosiahnuť pozíciu Partner a stať sa spolumajiteľom spoločnosti je nielen možné, ale aj reálne,“ tvrdí Juraj Juras a dodáva: „Ako Partner sa bude postupne zapájať do riešenia strategických projektov a ich financovania, ktoré potvrdia postavenie spoločnosti PARTNERS GROUP SK na trhu v poskytovaní finančných služieb.“

Zdroj: Partners Group SK

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS