Súčasné trendy vzdelávania v mediácii


			Súčasné trendy vzdelávania v mediácii
31.3.2017 Poistný trh

V piatok 7. apríla 2017 sa v hoteli Sebastián v Modre uskutoční IV. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie. Pozrite si podrobnejší program. 

Kedy: 7. apríla 2017, registrácia účastníkov: 8:00 – 8:50 hod.
Kde: Hotel Sebastián, Dukelská 4 , Modra
Organizátor: Asociácia mediátorov Slovenska

Na tomto linku mediacia-ams.com  nájdete viac informácii o konferencii  a možnosti prihlásiť sa.

 Logo asociácia mediátorov

Program:

Piatok 07. apríl 2017

Registrácia účastníkov: 8:00 – 8:50 hod.

PLENÁRNE ROKOVANIE
9:00 – 09:10    Slávnostné otvorenie konreferencie
09:10 – 09:30  Slávnostné príhovory
09:30 – 10:00  Paradigmy vzdelávacieho programu (Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.)
10:00 – 10:20  Peer mediačné programy ako príklad kompetenčného učenia v školách (Mgr. Aleš                                       Bednařík)
10:20 – 10:35   Nejefektívnější zpusoby tréningu mediace: Proč (ne)fungují? (JUDr. Martin Svatoš,                                        Ph.D.)
10:35 – 10:50   Diskusia
10:50 – 11:10   Prestávka
11:10 – 11:25   Josefské sympozium - mezigenerační dialog jako škola hrou (JUDr. Leka Šalamoun,                                    PH.D. , L.L.M.)
11:25 – 12:15   The humanization in the process of capacitation in mediation (Prof. Berenice Brandão)
12:15 – 12:25   Diskusia
12:25 – 13:35   Obed
13:35 - 13:45    Spoločné fotografovanie účastníkov konferencie

KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ Č. 1
13:50 – 14:15  Konštruktivistická mediácia (Fernanda Lima; Maria Luiza de Araújo Lima Rezende;                                       Pedro Magalhães Salgado)
14:15 – 14:30   Mediátor a vzdělávání se podle psychovzorců (Ing. David Gruber)
14:30 – 14:40   Možnosti dialogu aneb o kolaborativním přístupu nejen ve vzdělávání (JUDr. Eva                                          Vaňková)
14:40 – 14:50    Životné zručnosti a celoživotné pravidlá vo vzdelávaní mediátorov (JUDr. Dana Baliová)
14:50 – 15:00    Vnútorná práca a koncept sebapodpory mediátora vo vysoko konfliktných situáciách
                              (Mgr. Vladimír Hambálek)
15:00 – 15:10    Klinické vzdelávanie v oblasti mediácie (JUDr. Beata Swanová)
15:10 – 15:30    Predstavenie disciplíny mediácie do osnov práva v ekonomickej oblasti vyššieho                                           vzdelávania (Dr. Szekeres Diana, PhD.)
15:30 – 15:40     Diskusia
15:40 – 16:00     Prestávka
16:00 – 16:25     The application of Constructive Mediation on Family conflicts (Renata Dias de Araújo                                  Lima; Maria Flávia de Freitas Ferreira; Fernanda Lima)
16:25 – 16:35      Neutralita a nestrannosť: nejasné princípy v mediácii? (PhDr. Jana Pružinská, PhD.)
16:35 – 16:45      Potreba špecializácie v mediácii ako odbornej činnosti (JUDr. Dagmar Tragalová)
16:45 – 17:05      E- learning v mediácii (Mag. Dr. Peter Adler)
17:05 – 17:25       Úloha KEMI v ďalšom vzdelávaní mediátorov - budúcnosť, ciele, kvalita (Dr. Erika                                          Magyar)
17:25 – 17:40       Diskusia
17:40 – 17:45       Oficiálne ukončenie prvého konferenčného dňa

KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ Č. 2
13:50 – 14:15     Možnosti zavedení vrstevnické mediace na české školy (doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.)
14:15 – 14:30     Školská a rovesnícka mediácia v Rakúsku. Vzdelávanie a certifikácia rovesníckych                                        mediátorov a koučov (Mgr. Libuša Kanov)
14:30 – 14:40     Rôzne možnosti využitia rovesníckej mediácie v školách (Mgr. Dušana Bieleszová)
14:40 – 14:55     Vstup rovesníckych mediátorv z Nižnej
14:55 – 15:05     Novodobé potreby detí a mediácia (PaedDr. Mária Čačková)
15:05 – 15:20     Aspekty vysokoškolskej edukácie o mediácii prostredníctvom peer dobrovoľníkov                                        (Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.)
15:20 – 15:30    Význam praktického mediačného vzdelávania na stredných školách (Ing. Soňa                                             Ďurčová)
15:30 – 15:40   Diskusia
15:40 – 16:00   Prestávka
16:00 – 16:10   Priestor pre mediátora v znakovej reči (PhDr. Denisa Morongová)
16:10 – 16:20   Vzdelávanie mediátorov v civilnom práve v oblasti diskriminácie a rovnakého                                                zaobchádzania (PhDr. Katarína Vanková, PhD.)
16:20 – 16:30   Vzdělávání mediatorů v trestní justici v rámci Probační a mediační služby v ČR (Mgr.                                    Jana Burianová)
16:30 – 16:40   Mediácia v trestnom práve - nové trendy vzdelávania (JUDr. Michal Žofčák)
16:40 – 16:50   Diskusia
16:50 – 17:40   Brazília – kultúra a tradície videoprojekcia

mediacia2017_nove

Sobota 08. apríl 2017

WORKSHOPY

KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ Č. 1
9:00 – 12:00 Legalizácia mediácie v Brazílii (Profª. Fernanda Maria Dias de Araújo Lima)

KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ Č. 2
9:00 – 12:00 Mediator - jak NEstudovat, avšak nastudovat - a jiné studijní tipy a triky (Ing. David Gruber)

SALÓNIK Č. 1
9:00 – 12:00 Mediační supervize: Jak správně trénovat a být trénován (JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.)

SALÓNIK Č. 2
9:00 – 12:00 Přístup „nevím“ v mediaci  (JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D. , L.L.M.)

SALÓNIK VIP
9:00 – 12:00 Interaktívne vzdelávanie - skupinová dynamika a sociálne učenie (Prof. PaedDr. Vladimír                              Labáth, PhD)

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS