Za druhý polrok minulého roka stáli povodne Slovákov takmer 1,4 mil. eur


			Za druhý polrok minulého roka stáli povodne Slovákov takmer 1,4 mil. eur
16.11.2018 Škody

Povodne za prvý polrok roka 2018 na Slovensku spôsobili škody vo výške viac než 318.000 eur. O niečo viac štát vynaložil na zabezpečovacie povodňové práce - okolo milióna eur.

Ďalších takmer 80.000 eur predstavujú náklady na záchranné práce. Vyplýva to z materiálu v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Najväčšie škody spôsobili povodne na majetku štátu - takmer 270.000 eur. Škody na majetku firiem predstavovali 3500 eur, fyzickým osobám povodne spôsobili škody vo výške 46.245 eur. Na vykonávanie povodňových záchranných prác najviac prostriedkov vynaložili obce v Banskobystrickom (16.115 eur) a Trenčianskom kraji (11.146 eur).

Počas sledovaného obdobia sa na území Slovenska vyskytlo celkovo 172 dní s povodňovou aktivitou. Z toho bolo 25 dní s vyhláseným tretím stupňom povodňovej aktivity, žiadny z nich však nebol v januári a februári. Najviac dní s druhým aj tretím stupňom povodňovej aktivity bolo v júni.

Zdroj: TASR, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS