Povodne a krupobitie– toto potrebujete vedieť o ničivých hrách prírody


			Povodne a krupobitie– toto potrebujete vedieť o ničivých hrách prírody
17.6.2020 Škody

Už niekoľko dní trápia Slovákov povodne a búrky. Veľká voda ničí majetky, aj úrodu. Ak spôsobila škodu aj u vás doma, Union radí, ako postupovať pri uplatňovaní náhrady škody v poisťovni. 

1. V predpovedi počasia hlásili povodne - ako rýchlo si môžem poistiť svoj dom, aby mi bola preplatená prípadná škoda?

Ak klient podpíše zmluvu dnes, účinnosť nadobúda najskôr zajtra. Riziko povodeň a záplava však NIE JE možné poistiť v prípadoch, ak už je v danej oblasti vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity alebo 2. stupeň povodňovej aktivity so stúpajúcou hladinou vodného toku (viď. SHMÚ). Rovnako to NIE JE možné ani v prípade, že za posledných 10 rokov vznikla na poisťovanom dome alebo byte škoda v dôsledku záplavy či povodne. 

2. Čo mám ako prvé urobiť, keď mi vytopí dom, garáž, pivnicu, záhradu?

Je dobré sledovať predpoveď počasia – keď hlásia silné búrky, premiestniť veci z garáže a pivnice na vyššie miesto, odložiť alebo prekryť voľne stojace veci v záhrade alebo preparkovať auto.  Ak už samotná škodová udalosť nastane, odporúčame vyhotoviť z nej fotodokumentáciu a potom samozrejme postupne odstraňovať následky alebo sa o to aspoň pokúsiť, aby nevznikali ďalšie škody.

3. Do kedy mám nahlásiť škodu a ako dlho bude trvať likvidácia?

Optimálne je zhotoviť fotografie z poškodenia, prípadne fotografie zo samotného odstraňovania následkov a nahlásiť udalosť hneď, ako to situácia umožní. Dĺžka likvidácie je závislá od spôsobu odstraňovania škôd – teda či to klient urobí svojpomocne alebo si na to zavolá firmu.  No a potom ešte od toho, ako rýchlo pošle doklady o odstránení škôd.

4. Musím čakať na človeka z poisťovne alebo stačí poslať fotky?

Podľa rozsahu škody a kvality zaslanej fotodokumentácie sa likvidátor rozhodne, či je nutné vykonať obhliadku aj osobne alebo to stačí urobiť cez mobilný telefón. Klient si v takomto prípade len dohodne presný čas, kedy sa telefonicky spojí s likvidátorom, ktorý cez kameru mobilného telefónu vidí naživo miesto škody a vie ju rovno zdokumentovať. Týmto sa značne zrýchli celý proces likvidácie škody a klient po niekoľkominútovom telefonáte bude mať peniaze za škodu na účte v omnoho kratšom čase. 

5. Čo ak mi krúpy zničili celú úrodu? – vzťahuje sa poistenie aj na toto?

Poisťovňa Union kryje v produkte UNIDOM aj takéto škody.  

6. Čo ak mi krúpy poškodili lak na aute? Prípadne ho poškodila veľká voda?

Takéto poškodenia sú predmetom náhrady škody, ak má klient dojednané:
- Havarijné poistenie 
- alebo pripoistenie k PZP 

7. Existujú územia, kde sa poistenie nedá uzatvoriť, lebo je priveľmi rizikové?

Poisťovňa Union nerozlišuje „povodňové územia“, ale výskyt povodní na danom mieste. Teda, či za posledných 10 rokov vznikla na poisťovanom dome alebo byte škoda v dôsledku záplavy či povodne viac ako raz.

Zdroj: Union

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS