Počas pandemického roka o polovicu klesol počet škôd, ktoré spôsobili podnikatelia


			Počas pandemického roka o polovicu klesol počet škôd, ktoré spôsobili podnikatelia
10.2.2021 Škody

Pandémia zmenila štruktúru škôd v segmente malých a stredných podnikateľov. V rokoch 2018 a 2019 bola najčastejšou poistnou udalosťou škoda spôsobená tretej strane. 

V minulom roku počet týchto poistných udalostí percentuálne klesol o takmer polovicu. Naopak, najvýraznejšie stúpli škody spôsobené vodou. 

„Ak sa pozrieme na čísla, tak v roku 2019 tvorila zodpovednosť za majetkové škody až 36 % všetkých poistných udalosti, ktoré nám nahlásili klienti zo segmentu malých a stredných podnikateľov. V roku 2020 však zodpovednosť za škodu predstavovalo len necelých 19 % poistných udalostí,“ uviedla Jana Podoláková, riaditeľka Úseku vývoja produktov Wüstenrot poisťovne.  

Práve škody spôsobené tretím stranám predstavujú najčastejšie poistné udalosti v segmente podnikateľov  aj z dlhodobého hľadiska.  Len pre ilustráciu, v roku 2018 tento typ škôd tvoril približne tretinu poistných udalostí, ktoré poisťovňa Wüstenrot vyplácala klientom z podnikateľského sektora.   

Na poklese poistných udalostí pri škodách spôsobených tretej strane sa zrejme podpísali aj protipandemické obmedzenia, ktoré sa dotkli časti malých a stredných podnikateľov. Čiastočné utlmenie niektorých podnikateľských činností sa prirodzene mohlo premietnuť aj do zníženia škodovosti. 

„Naopak, o 11 percentuálnych bodov nám medziročne stúpli škody spôsobené vodou. Minulý rok predstavovali takmer pätinu poistných udalostí pri malých a stredných podnikateľoch. Tieto poistné udalosti sa tak dostali na úroveň škôd spôsobených tretej strane,“ uzatvára  Jana Podoláková. 

V ďalších kategóriách škôd ako sú napríklad vandalizmus alebo požiare k zásadným zmenám v porovnaní s predchádzajúcim rokom nedošlo. 

Zdroj: Wüstenrot poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS