Igor Čečko, Finanzpartner: Do novej dekády vstupujeme s ambíciou rastu


			Igor Čečko, Finanzpartner: Do novej dekády vstupujeme s ambíciou rastu

Spoločnosť Finanzpartner v uplynulom roku oslávila 10. výročie pôsobenia na slovenskom trhu finančných služieb. 

S generálnym riaditeľom  Igorom Čečkom sme bilancovali uplynulé desaťročie. Takisto nás zaujímal jeho pohľad na vývoj finančného trhu, aktuálne smerovanie spoločnosti Finanzpartner a jej strategické plány na najbližšie obdobie.

Igor Čečko_3_Finanzpartner


Vaša spoločnosť Finanzpartner vstúpila na slovenský trh finančného sprostredkovania v roku 2008. Aké boli vaše začiatky a čo vás viedlo k jej založeniu? Aké boli vaše zámery?
„Spomínam si na svoje vôbec prvé stretnutie so svetom finančného sprostredkovania a poradenstva, ktoré som absolvoval ešte ako vysokoškolský študent koncom 90-tych rokov. Zúčastnil som sa prezentačného seminára o možnostiach finančného sprostredkovania. Ako mladému človeku bez akejkoľvek praxe sa mi nechcelo ani veriť, že by som mohol budovať vlastné podnikanie. Skrátka, prežiť akúsi vlastnú verziu amerického sna tu doma na Slovensku.

Ale už vtedy ma celý tento svet natoľko fascinoval, že som sa nebál do neho vstúpiť. Začal som na pozícii bežného obchodníka a postupne som prešiel celým kariérnym rebríčkom až k manažérskym postom. Samotnému vzniku spoločnosti Finanzpartner predchádzalo stretnutie s Eduardom Nagyom, mojím dlhoročným obchodným spoločníkom a priateľom. Spojila nás ambícia vybudovať novú spoločnosť s nastavením vlastného nezávislého obchodného modelu.

Od samotného zrodu spoločnosti až po súčasnosť vnímam poslanie našej spoločnosti v dvoch rovinách. Prvou je služba klientovi, ktorému chceme pomáhať s celoživotným finančným zabezpečením. Tou druhou je spolupráca s inými maklérmi a našimi obchodnými partnermi, vďaka ktorej rastieme i my.“

Skúste nám priblížiť, čím ste si prešli od svojich začiatkov a čo najviac ovplyvnilo vaše aktivity.
„Spoločnosť Finanzpartner pôsobí na Slovenskom finančnom trhu už viac ako desať rokov. Za tú dobu sme prešli určitým vývojom, expanziou. Dnes poskytujeme svoje služby pre viac ako 100 tisíc klientov, okrem Slovenska máme obchodné zastúpenie v Čechách, Maďarsku a na Ukrajine.

Trh, klienti, poskytovanie služieb, legislatíva zo strany štátu – to všetko sa samozrejme za ten čas menilo. Istotu, ktorá pretrváva, nachádzam v neustálom vzdelávaní sa a práci na sebe. To považujem za najdôležitejšie v tomto podnikaní a v budovaní úspešného obchodného tímu. Rozvoj svojich osobných zručností a schopností. Nie je dôležité, kde sa dnes nachádzate. Dôležité je, kam sa chcete dostať a čo ste preto ochotný urobiť.“

Do akej miery sa zmenili nároky vašich klientov za dané obdobie? Ako ste sa dokázali prispôsobiť ich potrebám?
„Máte pravdu, nároky klientov sú dnes oveľa vyššie. Túto zmenu ja osobne však vnímam veľmi pozitívne. V minulosti mali finanční sprostredkovatelia častokrát nie veľmi lichotivú povesť. Dnes je našťastie situácia iná. Regulácia trhu je pomerne prísna, rovnako ako i dohľad štátnych orgánov. Manévrovací priestor pre nečestné obchodné praktiky je minimálny. Dnešní sprostredkovatelia sú odborne erudovaní profesionáli, ktorým záleží na udržaní klienta a osobnom renomé. Málokto by si dnes trúfol riskovať svoje dobré obchodné meno, takýto krok by mal likvidačné následky.

V posledných rokoch sa rovnako častejšie stretávame s klientmi, ktorí na naše stretnutia prichádzajú veľmi dobre pripravení. Orientujú sa vo svete finančných služieb, porovnávajú jednotlivé produkty, aktívne sa zaujímajú o svoje investície. A tak to má byť. Bohužiaľ, vo všeobecnosti platí, že finančná gramotnosť na Slovensku je veľmi nízka, v porovnaní krajín OECD až podpriemerná. Spolu s kolegami sa snažíme i my svojou prácou prispievať k jej zvyšovaniu. Aktívne ľuďom vysvetľujeme výhody, ktoré môžu s konkrétnym produktom získať.

Veľký posun k lepšiemu prišiel s digitalizáciou služieb a jednoduchým prístupom k internetu. Informácie sú dnes naozaj ľahko dostupné či verifikovateľné. S kolegami zo spoločnosti Finanzpartner vnímam digitalizáciu ako príležitosť poskytovať vyššiu kvalitu služieb a väčšiu efektivitu pri správe osobných financií. I my sa snažíme klientom ponúkať vlastné online riešenia, napríklad porovnávacie aplikácie či investičné kalkulačky.“

Aké portfólio služieb aktuálne poskytujete a čo je vašou prioritou?
„Poslaním spoločnosti Finanzpartner je prinášať klientom a ich rodinám komplexné služby v oblasti finančných produktov, právneho poradenstva a realitného trhu. Náš koncept celoživotného finančného zabezpečenia zahŕňa zabezpečenie pre prípad nepredvídaných životných udalostí (akými sú choroba, úraz či úmrtie), rovnako ako i možnosť finančného sporenia a investovania.

Ľuďom na Slovensku tiež ponúkame pomoc s prípravou na dôstojný a finančne nezávislý dôchodok. Pre našich klientov sme oporou a finančným sprievodcom počas celej cesty životom. Našou prioritou je poskytnúť klientom také riešenia, ktoré v maximálnej miere vyhovujú ich potrebám.“

Vaša spoločnosť Finanzpartner spolupracuje s viac ako 50 domácimi i medzinárodnými finančnými inštitúciami. Na čo kladiete dôraz v rámci tejto spolupráce a ako sa vám ju darí rozvíjať?
„Sme hrdí, že počet našich spolupracujúcich finančných inštitúciu presiahol šesťdesiatku. Medzi našimi partnermi nechýbajú renomované poisťovne, dôchodkové spoločnosti, investičné domy či mnohé banky s medzinárodnou pôsobnosťou. Naše partnerstvá stoja na vzájomnej dôvere, odbornosti a profesionalite. Ak rozmýšľame o spolupráci s týmito inštitúciami, vždy sa na všetko pozeráme optikou klienta. Ten je vždy v strede nášho záujmu.

Dôležité je, aby sme mu spolu s partnermi dokázali ponúknuť adekvátny a cenovo prijateľný produkt, ktorý komplexne pokryje jeho potreby. Rovnako sme si však vedomí, že náš vzťah s klientom nekončí podpisom zmluvy. Máme záujem, aby mal klient prístup k spoľahlivému a ľahko dostupnému servisu počas celej doby trvania zmluvy. V oblasti následného servisovania zmlúv našich klientov veľmi často pomáhajú priamo moji kolegovia.“

Akou formou spolupracujete s finančnými maklérmi a čím je táto spolupráca s nimi pre vás obojstranne zaujímavá? Čím sa môžete pochváliť?
„Spolupráca s finančnými maklérmi je dnes jedným z našich hlavných strategických cieľov. Podľa môjho názoru prežijú obdobie trhovej konsolidácie iba silní a dobre pripravení hráči. Finanzpartner je určite jedným z nich a my podávame ruku k spolupráci. Či už nováčikom, skúseným finančným agentom, celým obchodným tímom či spoločnostiam.

Ponúkame veľkú mieru administratívnej, technickej a finančnej podpory. Vytvárame podmienky, aby sa naši spolupracovníci mohli koncentrovať iba na svoje podnikanie a nemuseli sa zaťažovať administratívnymi úkonmi. Maklérom ponúkame prístup k širokému produktovému portfóliu, motivujúce provízne schémy a vysokú profitabilitu. Veľký úžitok prináša i naše právne poradenstvo a integrované služby realít a financií. Dôraz kladieme na bezplatné vzdelávanie a certifikované školenia. K spolupráci prizývame i ľudí, ktorí majú veľký potenciál pre finančné sprostredkovania, no možno sa boja urobiť prvý krok k novej kariére.

Hovorím o špecifických sociálnych skupinách, akými sú mamičky a oteckovia na materskej dovolenke, bývalí či aktívni športovci a pedagogickí pracovníci. Týmto ľuďom ponúkame pomoc v rozbehu, lebo veríme ich schopnostiam. Krédo našej spoločnosti hovorí „Počítajte s nami“. Počítať s nami môžu nielen naši klienti ale i všetci spolupracovníci, ktorí túžia po vlastnom a úspešnom podnikaní.“

Veľkým trendom sú inovácie a digitalizácie v poisťovníctve - aké zaujímavé online služby ponúkate v tomto smere a aký máte vzťah k inováciám?
„Digitalizácia služieb prináša nesporné výhody pre klienta i finančného agenta. Stačí spomenúť časovú úsporu, jednoduchú a nepretržitú dostupnosť, dátovú archiváciu či efektívnosť komunikácie. Práve v digitalizácii vidím budúcnosť formy, ktorou sa budú finančné služby poskytovať. Naša spoločnosť disponuje vlastným informačným systémom FINIS II, ktorý tvorí akúsi vlastnú internetovú web kanceláriu.

Systém ponúka kompletný prehľad produkcie, vyplatených provízií, dokumenty a tlačivá na stiahnutie, možnosť generovať vlastné reporty či interaktívne nástroje na vedenie tímu. Ďalej máme k dispozícii viaceré vlastné porovnávače poistenia, porovnávače úrokov v bankách, finančné a investičné kalkulačky.“

Ktoré z vašich produktov či služieb sú klientmi v poslednom období najviac obľúbené a čomu to pripisujete? Kam budú smerovať trendy v ďalšom období podľa vás a čím je to ovplyvnené?
„Za posledný rok by som vyzdvihol tri produkty, ktoré sú najčastejšie vyhľadávané zo strany klientov. Tým prvým sú hypotekárne úvery. Zažili sme najvýraznejší pokles úrokových sadzieb v histórii krajiny, čo viedlo k zvýšenému záujmu o úvery – predovšetkým s cieľom získania nového bývania. S úvermi sa zvýšil i záujem o ich krytie v prípade neočakávaných udalostí.

S tým sa viaže záujem o rizikové životné poistenie. Tretia oblasť záujmu sa týka dôchodkového zabezpečenia. Veľmi ma teší, že v poslednom polroku bola táto téme náležite medializovaná. Stúpa počet sporiteľov v druhom pilieri, tí erudovanejší začínajú vnímať rozdiel medzi sporením v garantovaných a akciových či indexových fondoch. Slováci sa konečne začínajú aktívne zaujímať o svoj dôchodok.“

Aké výzvy pred vašou spoločnosťou najbližšie stoja a čo musíte zvládnuť z pohľadu celkovej stratégie a riadenia?
„Do novej dekády našej spoločnosti vstupujeme s ambíciou rastu. Naším strategickým cieľom je stať sa jedným z najvýznamnejších trhových hráčov, čo sa týka počtu spolupracovníkov, objemu a hlavne kvality produkcie. Ponúkame podporu pre všetkých, ktorí hľadajú férovú spoluprácu a túžia realizovať vlastné podnikateľské ciele.“

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.