Nové pravidlá pre predaj poistenia. Maklérov čakajú ďalšie výdavky


			Nové pravidlá pre predaj poistenia. Maklérov čakajú ďalšie výdavky

Makléri, európska Smernica o distribúcii poistenia (IDD) postupne zavádza nové pravidlá pre predaj poistenia. To prináša zvýšené náklady na odbornú spôsobilosť, kontinuálne finančné vzdelávanie, ďalšiu administráciu a s tým spojené výdavky. Inak povedané, zvýšenú byrokraciu pre maklérov i pre klientov.

Viac prezradí Vladimír Matuščin, člen legislatívnej komisie v Slovenskej asociácii sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) na SIBAF-e v Jasnej, už o pár dní (28. apríla), v prezentácii na tému Možné vplyvy implementácie IDD na finančné náklady sprostredkovateľov.

Nakoľko prijatie smernice IDD je povinné pre všetky členské štáty EÚ, Slovensko musí dané opatrenia premietnuť do našej legislatívy najneskôr do 23. februára 2018. Na implementácii budú spolupracovať všetky dotknuté asociácie, Národná banka Slovenska či rezort financií. Necelé dva roky príprav však už dnes prinášajú viacero otázok, ktoré bude nutné vyriešiť, a to aj vo vzťahu k finančným sprostredkovateľom i ku klientom.

Systém finančného vzdelávania čakajú zmeny

Prvou dôležitou oblasťou je nastavenie finančného vzdelávania v zmysle európskych predpisov. „Smernica upravuje požiadavky na odbornosť a profesionalitu sprostredkovateľa v oblasti kontinuálneho profesného vzdelávania v rozsahu minimálne 15 hodín ročne,“ hovorí Vladimír Matuščin.

Otázkou podľa neho zostáva, ako bude táto požiadavka zapracovaná do našej legislatívy. „Čím viac vzdelávacích hodín, tým viac nákladov pre maklérov. Nie je zatiaľ dostatočne jednoznačné, či bude odborne uznané len priame školenie, alebo aj e-learning. Vždy je to spojené s istými finančnými nákladmi, či už ide o cestovanie, ubytovanie i čas. Podstatné je, čo tým makléri získajú a ako to môžu využiť vo svojej praxi.“

Podľa predbežného vyčíslenia SASP to vychádza zhruba 80-100 eur na jedno školenie po päť hodín (5 hodín je však 7 školských hodín), aj s ubytovaním, a to každý rok. Pre dosiahnutie osobitného finančného vzdelávania v rozsahu minimálne 15 hodín ročne budete potrebovať zhruba dve až tri školenia. A tým náklady pre sprostredkovateľov neúmerne stúpajú.

Podstatné však je, že aby to malo zmysel pre našu prácu, i pre konkrétnu oblasť, ktorej sa daný maklér venuje. Či už je to životné alebo neživotné poistenie, jednoducho, aby mu vzdelávanie bolo nápomocné aj v jeho špecializácii,“ objasňuje Vladimír Matuščin.

Ďalšia byrokracia v zmysle európskej regulácie

Európska smernica IDD prináša do praxe aj ďalšie „papierovačky“. Novinky sa dotknú najmä zvýšenia nárokov na odbornú spôsobilosť sprostredkovateľov, podrobnejších pravidiel výkonu činnosti smerom ku klientovi, či osobitnú reguláciu investičných produktov, založených na poistení v zmysle nariadenia PRIIPs.

Uvedené zmeny kladú podľa Vladimíra Matuščina nemalý dôraz na vyššiu ochranu poistených klientov, teda aby sa na nich vzťahovali porovnateľné normy, najmä v oblasti sprístupňovania informácií bez ohľadu na distribučný kanál.

Poisťovne musia od januára 2016 poskytovať klientom podrobné produktové informácie. Reálne hrozí, že aj sprostredkovatelia poistenia budú musieť vytvárať samostatné informačné protokoly k jednotlivým produktom poisťovní. To by znamenalo ďalšie finančné náklady na ich vytvorenie, realizáciu i distribúciu priamo klientovi. Prirodzene, každá zmena v danom produkte by mala byť aktualizovaná a klient o nej opätovne informovaný. A práve najväčším problémom je údržba celého systému.

Provízie už nie sú tabu. Vzbudia však závisť

Štát má ľubovôľu v tom, akým spôsobom a v akom rozsahu, zapracuje európske smernice do nášho právneho poriadku. Napríklad aj v tom, ako konkrétnejšie nastaví zverejňovanie sprostredkovateľských provízií. V poslednom čase sa to prejavilo od 21. marca, keď vstúpila do platnosti novela zákona o úveroch na bývanie.

Už pred sprostredkovaním týchto úverov by mal sprostredkovateľ informovať klienta o výške provízie. Pokiaľ to vopred nie je možné vyčísliť, klient musí dostať túto informáciu cez Európsky štandardizovaný informačný formulár ESIS,“ spresňuje Vladimír Matuščin. Uvádzanie výšky provízie je podľa neho len číslom pre závisť.

Odtajnenie zárobkov, v rôznych oblastiach, by v záujme vyššej transparentnosti, by malo platiť pre všetkých. Pritom do detailov neviete, čo konkrétne daná práca zahŕňa, aké náklady sú s tým spojené, či je to adekvátne alebo nie. Klient nevie zodpovedne posúdiť výšku provízie jeho finančného sprostredkovateľa, preto tvrdím, že je to len číslo pre závisť.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články