Poisťovne cítia šancu. Prinesú kyberútoky nárast obchodu?


			Poisťovne cítia šancu. Prinesú kyberútoky nárast obchodu?

Experti odhadujú, že celosvetové poistné pri poistení proti kybernetickým rizikám môže predstavovať asi 3,5 mld. dolárov. Nový parazitný softvér „WannaCry" a s ním spojený nedávny možno najväčší kybernetický útok v dejinách dá tomuto poisteniu zelenú.

Stalo to aj z toho dôvodu, že podľa Munich Re je pre poisťovníctvo takýto útok dobre zvládnuteľnou udalosťou. Odhady nárastu obchodu sa zatiaľ líšia. Podľa agentúry Fitch sa trh kybernetického poistenia zvýši do roku 2022 na 14 mld. dolárov a podľa Munich Re na 10 mld. dolárov.

Májový globálne kybernetický útok spôsobil úradom, podnikom i jednotlivým osobám značné škody. Postupne sa podarilo niektoré časti zasiahnutých systémov obnoviť. Poisťovne očakávajú nárast dopytu po kybernetickom poistení. K najväčším prevádzkovateľom tohto poistenia vo svete patria poisťovne Allianz, AIG, Chubb a Zurich. Zo zaisťovne je na špičke Munich Re. 

Istým problémom je, že u niektorých poisťovní sú kybernetické poistení zaradené do odvetvia poistenia „všeobecná zodpovednosť za škody", u iných do „rôznych finančných strát" a u ďalších do „iných škôd na majetku". To znamená, že poistné podmienky sú potom ovplyvnené zaradením do príslušného odvetvia poistenia a značne sa líšia. V zásade chýba spoločná báza pre ponuku záujemcom o poistení.

V Nemecku bol tento problém preklenutý tým, že (Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctvo) GDV vypracoval nezáväzné vzorové poistné podmienky pre kybernetické poistenie, ktoré sú vhodné špeciálne pre malé a stredné podniky (obrat do 50 mil. eur a veľkosť do 250 zamestnancov).  

Tieto vzorové poistné podmienky budú využívať najmä tie poisťovne, ktoré sa rozhodnú novo zaradiť kybernetické poistenie do svojho portfólia. Poisťovací sprostredkovatelia, zvlášť potom poisťovací makléri, budú môcť využívať tieto podmienky pri posudzovaní poistných produktov a pri porovnávaní znenia vybraných častí poistných podmienok produktov, ktoré sú na trhu k dispozícii.

Na zásadné hodnotenie prínosu týchto podmienok GDV je zatiaľ príliš skoro, ale už teraz je možné konštatovať, že prispievajú k väčšej transparentnosti a poskytujú meradlo na porovnávanie.

Predpokladá sa, že porastie záujem aj o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti / manažmentom spoločnosti (D&O). Hackerské útoky a strata dát totiž priamo a stále viac ohrozujú manažérov vzhľadom k ich zdanlivo neobmedzenej zodpovednosti. V USA už prebehla vlna žalôb z toho dôvodu, že vedenie príslušnej spoločnosti neprijalo dostatočné bezpečnostné opatrenia na zabránenie hackerským útokom a strate dát, a tým vraj jeho vinou vznikla škoda. 

Osobitnú pozornosť vyvolal rozsudok súdu v Georgii (US District Court of Georgia, File no.1.15 CV-2999-TWT) k zodpovednosti orgánov danej spoločnosti za škodu spôsobenú hackerským útokom. Postihnutou spoločnosťou bol Home-Depot, najväčší trhový reťazec so stavebnými materiálmi na svete. Obzvlášť zákerný hackerský útok sa uskutočnil v septembri 2014. Kybernetickým kriminálnikom sa podarilo dostať škodlivý softvér do pokladničného systému viac ako 2000 filiálok. 

Dôsledky boli katastrofické. Pri platení bolo odcudzených 56 miliónov informácií z kreditných kariet občanov USA a Kanady a navyše do rúk hackerov sa dostalo 53 miliónov e-mailových adries. Škody pre Home-Depot boli vyčíslené na 62 mil. dolárov.

Súd v tomto špeciálnom prípade zodpovednosti manažmentu žalobu odmietol, pretože v tejto spoločnosti boli pravidelne spracovávané správy o kybernetickej bezpečnosti a bolo preukázané, že pred útokom vydalo predstavenstvo pokyn identifikovať a odstrániť prípadné bezpečnostné medzery.

Ani tento rozsudok však neodstránil rastúcu neistotu amerických manažérov. Preto možno očakávať zvýšenie ich záujmu o poistenie D&O, ale na druhej strane tiež prísnejšie oceňovanie rizika zo strany poisťovní.

Zdroj: Versicherungswirtschaftheute

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články