Slovenskí seniori aktívne riešia svoje bývanie


			Slovenskí seniori aktívne riešia svoje bývanie
23.9.2019 Produkty

Životný štýl sa v ostatných rokoch výrazne mení. Netýka sa to len mladých ľudí, ale aj seniorov. Zatiaľ čo kedysi sa ľudia vo veku 55+ považovali za „starých“, dnes väčšina z nich žije aktívnym životom.

A nielen to. Mnohí si robia odvážne plány do budúcnosti, ktoré sa týkajú ich bývania. Novej situácii sa preto postupne prispôsobujú aj finančné inštitúcie. Niektoré seniorom vychádzajú maximálne v ústrety a považujú ich za dôležitých klientov.

Zmeny v správaní sa seniorov podľa odborníkov spôsobil aj fakt, že skupina ľudí vo veku 55 a viac sa za uplynulých desať rokov zmenila. Týka sa to hlavne podielu zamestnaných. Za desať rokov sa zvýšil podiel tých, ktorí sú plne zamestnaní a naopak, znížil sa podiel dôchodcov. „Túto skutočnosť potvrdzujú aj konkrétne čísla,“ hovorí Július Filo, managing partner Go4insight. „Podiel plne zamestnaných ľudí sa zvýšil z viac ako 22 na takmer 32 percent a naopak podiel dôchodcov sa znížil z vyše 72 na viac ako 64 percent.“

Zmena bývania aktuálna aj u seniorov

Zamestnaní seniori a dôchodcovia preto prirodzene aktívne riešia svoje bývanie. „V našej praxi sa stretávame s rôznymi typmi ľudí nad 55 rokov,“ hovorí Ondrej Broska, partner finančno-poradenskej spoločnosti Tower Finance. „Veľmi často sa na nás obracajú starší ľudia, ktorí sa sťahujú z bytov v mestách do menších rodinných domov mimo miest alebo do satelitov, a teda riešia vybavenie hypotekárneho úveru.“

Nemenej významná je aj skupina ľudí, ktorí si chcú zrekonštruovať svoje bývanie. „Starší klienti sú práve tí, ktorí bývajú spravidla v starších nehnuteľnostiach,“ hovorí Kamil Timura, riaditeľ odbytu Prvej stavebnej sporiteľne. „Byty a domy, ktoré majú 20 až 30 rokov, už rozhodne potrebujú rekonštrukciu, nielen z dôvodu komfortu, ale aj bezpečnosti bývania.“

Úvery si berú aj seniori

Aktivitu seniorov v oblasti bývania opäť dokazujú aj prieskumy. „Ľudia vo veku 55 a viac rokov v súčasnosti využívajú častejšie úvery na bývanie, na rekonštrukciu alebo vybavenie domácnosti oproti tej istej vekovej skupine spred desiatich rokov,“ hovorí Július Filo z Go4insight. „Zatiaľ čo v roku 2008 využívalo nejaký typ úveru na zlepšenie bývania len 3,5 % starších ľudí nad 55 rokov, dnes je táto istá veková skupina zadlžená až v 14,8 % prípadoch.“ Najväčší nárast pritom zaznamenal spotrebný úver na účely vybavenia domácnosti, signifikantne narástlo aj využívanie hypotekárneho úveru.

Banky reagujú

Na novú situáciu preto postupne reagujú aj bankové domy. Nie všetky však seniorom poskytnú úver. Prvá stavebná sporiteľňa má aktuálne v portfóliu približne 10 percent klientov nad 55 rokov.

„Určite to pre nás nie je zanedbateľná skupina ľudí, preto im ponúkame možnosti, ako sa postarať o bývanie,” hovorí Kamil Timura z Prvej stavebnej sporiteľne. Seniori najčastejšie využívajú možnosť sporenia si prostriedkov alebo úverov na rekonštrukciu. „Tieto úvery sú až do 50 tisíc eur bez potreby zakladať nehnuteľnosť. Z tejto sumy sa dá pohodlne zrealizovať akákoľvek, aj rozsiahlejšia rekonštrukcia,“ dopĺňa Kamil Timura.

Reverzné hypotéky – naša budúcnosť?

Pre ľudí 55+ sú určite zaujímavé aj tzv. reverzné hypotéky. Skloňujú sa čoraz častejšie aj u nás. V zahraničí sú už veľmi populárne, a tak je predpoklad, že časom sa stanú bežnejšími aj na Slovensku. O čo konkrétne ide? Reverzná hypotéka je v podstate akási hypotéka naopak. Systém funguje tak, že si založíte nehnuteľnosť, ktorú vlastníte a banka si ju postupne kupuje tým, že vám mesačne vypláca finančné prostriedky. Reverzné hypotéky v zahraničí využívajú hlavne ľudia po päťdesiatke, ktorí chcú mať okrem bežného aj vedľajší príjem.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články