Seriál: Viete, že sms cestovné poistenie má nižšiu úroveň krytia? - 2. časť


			Seriál: Viete, že sms cestovné poistenie má nižšiu úroveň krytia? - 2. časť
20.2.2013 Produkty

Nemáte čas vybavovať si cestovné poistenie v predstihu a nechávate si ho na poslednú chvíľu? Trendy v poisťovniach smerujú k zjednodušeniu jeho vybavovania – dostupnosti a rýchlosti, či už cez sms alebo online, a to krátko pred odchodom.  

 

 

S Vladimírom Cvikom, riaditeľom spoločnosti Netfinancie.sk hovoríme o tom,  aké sú rozdiely v cenách medzi poisťovňami, čo v sebe zahŕňajú jednotlivé pripoistenia i na čo si dať pozor.                          

 

 

                                             

 

Aké najčastejšie typy pripoistenia sa vyskytujú v rámci cestovné poistenia?

Komerčné cestovné poistenie nie je len poistenie liečebných nákladov, aj keď práve toto je jeho základ a jediné nevyhnutné riziko. Náklady na lekársku starostlivosť v zahraničí totiž môžu dosiahnuť nezanedbateľné až obrovské sumy, a preto táto časť cestovného poistenia má najväčšiu váhu. Náhrada nákladov na zdravotnú starostlivosť je hlavné riziko, pre ktoré si ľudia cestovné poistenie uzatvárajú a ktoré si ním kryjú. Ale nie je to jediné riziko, ktoré patrí do komplexného cestovného poistenia. Okrem zdravotných problémov sa v zahraničí môžete stretnúť s množstvom ďalších nepredvídateľných a nepríjemných situácií, ktoré vám môžu skomplikovať pobyt alebo dokonca vynútia jeho ukončenie. Preto poisťovne umožňujú cestovným poistením kryť aj ďalšie riziká či už formou ich jednotlivého výberu alebo ponukou balíkov poistenia.

Takže teraz prejdime konkrétnejšie k tým pripoisteniam. Ktoré sú medzi klientami najviac využívané?  

K liečebným nákladom je možné pripoistiť ďalšie riziká: batožinu a veci osobnej potreby, úrazové poistenie, zodpovednosť za škody na zdraví či majetku, právnu asistenciu a ochranu, technickú asistenciu pri cestách automobilom alebo poistenie pátrania a záchrany v horách. Kto si vopred kupuje dovolenku, letenky či iné služby, môže si vybrať aj poistenie storna či predčasného návratu.

Ten, kto ide do zahraničia za prácou si poisťuje pracovnú (manuálnu alebo duševnú) činnosť či služobnú cestu, ten, kto chce športovať, mal by myslieť na pripoistenie športov.

Najvyužívanejším pripoistením je poistenie batožiny, osobných vecí a dokladov. Častým pripoistením je aj poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na zdraví alebo veciach iných osôb. Nejeden lyžiar mal pri nehode na svahu problémy s lyžiarskou alebo miestnou políciou a uplatňovaním nárokov poškodeného. A predovšetkým tí, ktorí cestujú mimo Európy a za exotikou, často volia aj poistenie právnej asistencie a pomoci v zahraničí.

Čo všetko v sebe spravidla zahŕňa poistenie liečebných nákladov v komerčnom cestovnom poistení?

Základné krytie, teda poistenie liečebných nákladov a súvisiacich výdavkov, zahŕňa lekársku starostlivosť v prípade náhlej a nepredvídateľnej choroby, akútneho zdravotného stavu alebo úrazu či telesného zranenia. Zdôrazním slovo nepredvídateľné: ten, kto by bol odkázaný na lekársku starostlivosť z dôvodu existujúcej, pretrvávajúcej alebo chronickej choroby, musel by znášať náklady sám, pretože poisťovne by náklady na liečenie existujúceho ochorenia nekryli. Ak by tomu tak nebolo, poisťovne by museli čeliť zdravotnej turistike. Okrem chronických či existujúcich ochorení nie sú poistením liečebných nákladov kryté ani také ošetrenia, o ktorých bolo možné už pred nástupom na cestu predpokladať (alebo to bolo isté), že môžu počas cesty v zahraničí nastať. Liečebné náklady nekryjú ani kozmetické operácie, očkovania, lekárske posudky, kúpeľnú starostlivosť, pôrody či prerušenie tehotenstva a pod.

Toto sa týka často zubných ošetrení, kedy ste poisťovni povinní preukázať, že nejde o ošetrenie pre zanedbanú lekársku starostlivosť. Ale aj v tomto smere existuje na trhu výnimka, je aj poisťovňa, ktorá poskytuje ochranu

Liečebné náklady majú obdobný rozsah vo všetkých poisťovniach a obsahujú vyšetrenie, ambulantné ošetrenie, náklady na ošetrenie zubov a stomatológa, operácie, hospitalizáciu v nemocnici, denné nemocničné dávky, prevoz do zdravotného zariadenia, náklady na lieky, obstaranie alebo opravu dioptrických, ortopedických či protetických pomôcok, dopravu i ubytovanie opatrovníka alebo dospelej osoby za dieťaťom, dopravu k hospitalizovanému, prevoz do vlasti či repatriáciu.


Poistenie možno uzatvoriť nielen priamou návštevou v poisťovni, ale aj online či cez sms. Je v tomto prípade poistený rovnako krytý?

To, že internet je najrýchlejší spôsob, ako získať presné informácie a ani to, že online je najjednoduchší spôsob, ako si porovnať ponuky viacerých poisťovní a uzatvoriť zmluvu, nemusíme užívateľom tohto portálu veľmi zdôrazňovať. Cestovné poistenie je produktom poisťovne, a preto podmienky poistenia, limity poistného plnenia a rozsah poistného krytia sú totožné, či si poistenie uzatvárate v pobočke, u sprostredkovateľa na webe poisťovne alebo cez internetové porovnávače. Ceny poistenia potom nemusia byť rovnaké, pretože v prípade internetového dojednávania poistenia má takéto obvykle nastavenú „online“ zľavu, ktorú obchodník nemá.

Online poistenie na internetovej stránke poisťovne je určené tomu, kto chce konkrétny a jemu známy produkt konkrétnej poisťovne. Online poistenie prostredníctvom špecializovaných poisťovacích portálov má najväčšiu výhodu v rýchlom, jednoduchom a prehľadnom porovnaní cestovného poistenia. Ponúka možnosť zorientovať sa v možnostiach, vybrať si podľa podmienok a ceny a okamžite uzatvoriť poistenie a zaplatiť bankovým prevodom či platobnou kartou.

Niektoré internetové a sms produkty cestovného poistenia (alebo poistenia do hôr) môžu mať zúžený rozsah poistného krytia a aj nižšie limity plnenia. Sms poistenie má určite nižšiu úroveň krytia, preto môže byť aj lacnejšie ako poistenie s vyššími limitmi. Aj keď je sms poistenie na trhu niekoľko rokov a využili ho tisíce ľudí, zatiaľ ho ponúkajú len dve poisťovne, mimochodom, tie isté, ktoré na Slovensku ako prvé začali s online poisťovaním. Sms poistenie reflektuje na znalosť poistenia klientom a ponúka jednoduché riešenie pri akútnom nedostatku času, najmä ak nemáte prístup k internetu.


V akých cenách za deň pobytu sa pohybuje cestovné poistenie - sú medzi poisťovniam veľké cenové rozdiely a v čom? Ide o produkt, v ktorom sa vyskytujú nejaké akcie, na ktorých by klienti mohli ušetriť?

Ceny krátkodobého cestovného poistenia sú na Slovensku pomerne nízke. V krátkodobom poistení si poistenie liečebných nákladov pre dieťa môžete poistiť už od 0,35 EUR na deň, dospelá osoba má takéto poistenie už od 0,50 EUR na deň. Komplexné cestovné poistenie obsahujúce všetky základné pripoistenia je možné uzatvoriť od 0,55 EUR pre dieťa a 0,80 EUR pre dospelú osobu. Rozdiely, samozrejme, medzi poisťovňami a aj balíkmi produktov ich cestovných poistení sú. Rozdiely súvisia predovšetkým s rozdielmi v rozsahu krytia a poistných limitov, ktoré majú nastavené predovšetkým v liečebných nákladoch. Je iné, ak garantujete klientovi krytie vo výške 30 000 EUR, 60 000 EUR alebo neobmedzenú výšku liečebných nákladov.

Rozdiely v cenách ovplyvňuje aj rozdielne vnímanie jednotlivých rizikových faktorov, ako je napríklad územná platnosť poistenia – Európa a Stredomorie sú destinácie s najnižšou mierou rizika, a teda aj s najnižšou cenou, naopak USA sú vnímané ako najrizikovejšia krajina z dôvodu vysokých liečebných nákladov. Každá poisťovňa má vlastný systém zaraďovania krajín do rizikových zón, čoho výsledkom sú rozdielne sadzby. Rozdielne sa poisťovne pozerajú na športové činnosti – rekreačný šport, lyžovanie a snowboarding, extrémny šport, rizikový šport. Inak sú nastavené limity aj v poistení batožiny či zodpovednosti, aj cena za tieto pripoistenia je rozdielna.

Akcie a zľavy na poistnom poisťovne používajú predovšetkým v silných letných mesiacoch, výnimočne je možné stretnúť sa so zľavami aj v zimnom dovolenkovom období.


Kam podľa vás smerujú trendy v oblasti cestovného poistenia v poisťovniach?

Trendy sú predovšetkým v zjednodušení – dostupnosti a rýchlosti – uzatvorenia cestovného poistenia. Ľudia, ktorí cestujú do zahraničia na dovolenku, za nákupom, na služobnú cestu alebo len tak na jednodňový výlet, nemajú príliš veľa času navštevovať pobočky poisťovní a uzatvárať papierové poistenie. Kým v minulosti sa cestovné poistenie dalo uzatvoriť len prostredníctvom pobočky poisťovne či sprostredkovateľa, neskôr prostredníctvom webovej stránky poisťovne, dnes už aj prostredníctvom sms alebo poisťovacích porovnávacích portálov. Pred niekoľkými rokmi mali možnosť online poistenia klienti dvoch poisťovní, ale dnes už väčšina poisťovní má na svojich stránkach možnosť uzatvorenia krátkodobého či celoročného poistenia.

So zjednodušením a zrýchlením procesu uzatvorenie cestovného poistenia súvisia aj širšie možnosti spôsobu platby poistenia – bankový prevod a platba kartou nahrádzajú platby poštovou poukážkou či hotovostné platby. Ani dnes však nie každá poisťovňa ponúka svojim klientom viaceré možnosti platby.

Ďalším trendom je ponúkať cestovné poistenie inkluzívne k iným produktom, napríklad k platobným kartám alebo iným typom poistenia a, samozrejme, komunikovať ako poistenie zdarma. Mnoho bankových domov v spolupráci so sesterskou alebo partnerskou poisťovňou prináša klientom platobnú kartu, ktorej súčasťou je celoročné cestovné poistenie pre jednotlivca alebo dokonca celú rodinu. U týchto cestovných poistení je potrebné overiť si reálny rozsah poistného krytia, lebo rozsah poistenia a jeho limity môžu byť nastavené nižšie ako v individuálnom cestovnom poistení.

Vznikajú stále nové produkty cestovného poistenia zamerané na konkrétnu cieľovú skupinu – korporátne poistenie pre firmy a ich zamestnancov cestujúcich služobne často do zahraničia, poistenia pre vodičov z povolania, študentov, au-pair, balíky poistenia pre rodiny, školské výlety, pre hráčov golfu či zimné športy.

Keďže Slováci cestujú do zahraničia častejšie ako pred pár rokmi, v záujme poisťovní by mohla aj snaha o zmenu ich správania – nahradiť viac využívané krátkodobé poistenie celoročným poistením. Trend zvyšovania podielu ročného poistenia pre jednotlivca a rodiny je nastúpený – iniciovali ho nielen prijateľné ceny poisťovní, ale aj komformné správanie ľudí v dnešnom turbulentnom svete.

oPoisteni.sk


Čo všetko vám môžu vykryť jednotlivé pripoistenia?

Poistenie batožiny zahŕňa krytie nákladov pre prípad odcudzenia, poškodenia či zničenia osobných vecí a potrieb, cestovných dokladov, cenností, platobných prostriedkov, elektronických a optických prístrojov (kamera, fotoaparát, notebook a podobne), športových potrieb (lyže, snowboard, tenisová raketa, čln). Keďže každá poisťovňa má určené limity poistného plnenia pre všetky veci a jednotlivú vec, určite odporúčam pred voľbou poistenia overiť si, aké sú výšky týchto limitov, aby vás výška náhrady neprekvapila. V poistení batožiny bývajú spravidla zahrnuté aj náklady spojené s oneskoreným dodaním batožiny prepravnou (najčastejšie leteckou) spoločnosťou.

Poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú iným osobám na zdraví, živote alebo škody na majetku a veciach iných osôb je pripoistenie, ktoré kryje spomínanú škodu spôsobenú neúmyselne, vzťahuje sa na činnosť v bežnom občianskom živote, turistiku, vykonávanie športovej činnosti a používanie športových nástrojov vlastných či požičaných, vlastníctvom alebo používaním bicyklov a pod. Toto poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené používaním motorových vozidiel alebo plavidiel, ako si mnohí myslia. Ak si v zahraničí chceme požičať auto či skúter, je potrebné sa uistiť, že je aj havarijne poistené a overiť si aj našu spoluúčasť.

Úrazové poistenie je vlastne jednorazové finančné odškodnenie poisteného v prípade trvalých následkov úrazu či kompenzácia pozostalým pri smrti úrazom. Niektoré poisťovne v úrazovom poistení kryjú len trvalé následky, iné obe spomínané riziká. Toto pripoistenie býva menej využívané, pretože mnoho ľudí už má nejaké úrazové alebo rizikové poistenie pokryté inými poistnými produktmi.

Poistenie právnej ochrany a pomoci v zahraničí predstavuje samostatné pripoistenie alebo je súčasťou nadštandardnej asistencie. Znamená pomoc pri zabezpečení právneho zástupcu alebo tlmočníka, preddavok na advokáta či zloženie kaucie, pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou. Poistenie právnej pomoci určite odporúčam pri cestách do krajín mimo Európskej únie.

Poistenie pátrania a záchrany je poistením nákladov na záchrannú činnosť horskej záchrannej služby a je vhodná predovšetkým milovníkom vysokohorskej turistiky, zimných športov na horách či vyznávačom extrémnych športov.

Poistenie storna a predčasného návratu je vlastne náhrada stornopoplatkov za zaplatenú dovolenku, prepravné náklady alebo iné zaplatené služby, ak musíme zrušiť cestu z naozaj vážnych dôvodov, napr. z dôvodu náhleho ťažkého ochorenia, ťažkých následkov po úraze, škody na vlastníctve (napr. živelná udalosť v mieste bydliska), smrti rodinného príslušníka. Poistenie predčasného návratu je podobná náhrada nákladov zo strany poisťovne v prípade vážnych udalostí, pre ktoré je nutné predčasne dovolenku ukončiť.

Zdroj: Vladimír Cvik, riaditeľ spoločnosti Netfinancie.sk

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS