Seriál: Na cestu si zabaľte poistenie aj európsky preukaz - 3. časť


			Seriál: Na cestu si zabaľte poistenie aj európsky preukaz - 3. časť
26.2.2013 Produkty

Nie je poistenie ako poistenie. Najmä ak sa vás v cudzine postihne úraz či nečakaná choroba. Ak cestujete po krajinách Európy, postačí vám predložiť Európsky preukaz zdravotného poistenia. Pri ňom však častým problémom býva vysoká spoluúčasť. Vladimír Cvik, riaditeľ spoločnosti Netfinancie.sk odporúča skombinovať ho s komerčným cestovným poistením.

 

 

                                             

Mnoho ľudí cestuje do zahraničia, väčšina lyžiarskych stredísk, do ktorých chodia Slováci, je v členských štátoch EÚ. Máme tam garantovanú takú lekársku starostlivosť, ako u nás?

Vo všetkých členských krajinách Európskej únie alebo aj v štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore – teda v Nórsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a na Islande – máte ako slovenský občan s platným zdravotným poistením v SR, nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. V praxi to znamená, že zdravotná starostlivosť v týchto krajinách vám bude poskytnutá za rovnakých podmienok ako domácim poistencom.

Nárok na úhradu potrebnej zdravotnej starostlivosti máte na na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia, ktorý vám vydá vaša zdravotná poisťovňa. Treba však povedať, že tento preukaz je primárne určený pre krátkodobé cesty ako sú dovolenky, služobné cesty, brigády, stáže alebo študijné pobyty. Zdravotná poisťovňa je povinná vydať ho každému poistencovi na základe písomnej žiadosti do 30 dní. Pokiaľ cestujete do zahraničia skôr a nemáte čas čakať na jeho vydanie, môžete zdravotnú poisťovňu požiadať o vydanie náhradného certifikátu k európskemu preukazu.

Ak teda v cudzine potrebujeme napríklad ošetrenie u lekára a nemáme pri tom so sebou európsky preukaz, znášame náklady sami?

Našťastie nie. Ak by ste nemali Európsky preukaz zdravotného poistenia preto, lebo ste oň svoju poisťovňu nepožiadali alebo preto, že ste si ho jednoducho zabudli či stratili, aj v takom prípade máme po predložení originálnych dokladov za ošetrenie nárok na refundáciu vynaložených nákladov vo svojej zdravotnej poisťovni. Musíte byť ale pripravení, že náklady u lekára v zahraničí budeme najskôr znášať sami. Spomíname zatiaľ zdravotné poistenie, ale ani na Slovensku nie je zdravotná starostlivosť vždy a všade bezplatná...

Spomeňme to podstatné – európsky preukaz zdravotného poistenia zabezpečí zdravotnú starostlivosť, ak je poskytnutá u lekárov alebo v zdravotných zariadeniach napojených na tzv. verejný systém, nie v súkromných zdravotníckych zariadeniach. U súkromných lekárov, ambulanciách a v súkromných nemocniciach sa pripravme na platbu v hotovosti, tam si s verejným zdravotným poistením nevystačíme.

Európsky preukaz zdravotného poistenia vám zabezpečuje rovnaké práva a povinnosti, aké majú aj domáci občania a pacienti. Ak oni za niečo – vyšetrenie, operačný zákrok, lieky, prevoz sanitkou – platia, budete platiť aj vy. Aj keď teda máte európsky preukaz, treba byť pripravený na tieto doplatky, t.j. na spoluúčasť, ktorá je v mnohých krajinách podstatne vyššia ako u nás. Náš občan v zahraničí ju zaplatí v hotovosti tak, ako poistenec príslušnej krajiny únie. Aspekt spoluúčasti v zdravotnej starostlivosti (v zahraničí pomerne vysokej) si uvedomuje málokto, preto potom vzniká mnoho nemilých prekvapení pri jej plnení.

Má európsky preukaz zdravotného poistenia v porovnaní s komerčným cestovným poistením aj nejaké výhody? Niečo, čo klasické cestovné poistenie nekryje?

Cestujúci v zahraničí na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia získava nárok na starostlivosť, ktorý nie obmedzený nejakým finančným limitom a maximálnou poistnou sumou. Samozrejme, za podmienky, že poskytnutá zdravotná starostlivosť je potrebnou a nevyhnutnou zdravotnou pomocou. Ďalšou výhodou v porovnaní s klasickým cestovným poistením je, že nárok na starostlivosť (alebo úhradu nákladov) nie je obmedzená len na akútne, nepredvídateľné a prvýkrát sa vyskytujúce ochorenia.

Ak aj osoba trpí chronickým ochorením, má garantovanú zdravotnú starostlivosť. Nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti je uplatniteľný aj pri výkone rizikových pracovných činností, napríklad vodiči medzinárodnej prepravy, brigád bez poistenia v príslušnom členskom štáte. Výhodou je aj to, že poskytovatelia napojení na verejný systém zdravotného poistenia v členských štátoch sú povinní nárok na starostlivosť na základe európskeho preukazu uznávať.

Nestačí nám potom pri cestách do členských krajín naše zdravotné poistenie a európsky preukaz?

Niekto by povedal, že určite záleží na tom, kam presne cestujeme a za akým účelom – môžete byť na víkendovom pobyte v Prahe, na výlete v Škandinávii alebo lyžovať v horách talianskych Dolomitov - všade je v poskytnutí nevyhnutnej zdravotnej pomoci jasný rozdiel. Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti napojených na systém verejného zdravotného poistenia môže byť rôzna, v niektorých regiónoch a dovolenkových destináciách sa často stretnete len so súkromnými lekármi a zariadeniami.

Bez ohľadu na to, kam, na ako dlho a kvôli čomu cestujete, osobne odporúčam vždy mať aj komerčné cestovné poistenie. Európsky preukaz má určite svoje opodstatnenie a výhody, má však – kedže je to inštitút napojený len na verejný systém zdravotnej starostlivosti – aj svoje obmedzenia a limity a nepokrýva všetky zdravotné a finančné riziká. Máme v prípade problémov v zahraničí „po ruke“ vždy nejaké verejné zdravotné zariadenie a máme čas pátrať po tom, či je verejné? Nie, v prípade potreby chceme využiť prvú a dostupnú možnosť na lekárske ošetrenie.

Čo teda zo zdravotnho poistenia v cudzine nemáme pokryté?

Európsky preukaz nekryje náklady na spoluúčasť a povinné doplatky za zdravotnú starostlivosť. Tiež nepokrýva náklady na prevoz do SR – repatriáciu. Ak sa chcete spoluúčasti, čiže doplatkoch za zdravotné úkony či lieky vyhnúť, treba mať komerčné poistenie liečebných nákladov. Zdravotné poisťovne tiež neposkytujú taký rozsah asistenčných služieb, aký je v komerčnom poistení liečebných nákladov. Netreba tiež zabúdať na to, že komerčné cestovné poistenie ponúka aj krytie ďalších nepredvídateľných udalostí, ktoré nám môžu skomplikovať cestu v zahraničí, európsky preukaz rieši len základnú zdravotnú starostlivosť.

Odporúčate teda, aby sa Slováci pri cestách do zahraničia nespoliehali len na európsky preukaz od svojej zdravotnej poisťovne?

Rozhodne, a nielen ja, aj samotné zdravotné poisťovne korektne komunikujú svojim poistencom výhody i nevýhody pri uplatňovaní nárokov z európskeho preukazu. Odporúčajú pri cestách do členských štátov únie kombinovať zdravotný preukaz s komerčným poistením. Ja len priamo odporúčam: ak cestujeme na dovolenku do krajín EÚ, určite sa nespoliehajme iba na Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ten má určite svoj význam, ale ideálne je doplniť ho komerčným cestovným poistením.

 

Čo vaše nároky v zdravotných zariadeniach na základe európskeho preukazu nekryjú:

  • náklady u lekárov a v zdravotných zariadeniach, ktoré nie sú napojené na miestny systém verejného poistenia

  • náklady na repatriáciu (prevoz do SR)

  • náklady na našu spoluúčasť (doplatky za ošetrenia, hospitalizácie, operácie, lieky)

  • neposkytujú tak rozsiahle asistenčné služby a pomoc v núdzi ako komerčné poisťovne


Aj keby sme Európsky preukaz zdravotného poistenia nemali, poistenie liečebných nákladov v komerčnom cestovnom poistení má vysoké limity plnenia (štandardom je limit 100 000 € alebo 200 000 €, niekedy sú liečebné náklady poistené bez obmedzenia) a poskytuje dostatočnú ochranu pri zdravotných ťažkostiach.  Európsky preukaz tiež nevyrieši ani problémy s dokladmi, batožinou či zodpovednosťou za škody, ktoré môžeme v zahraničí spôsobiť. Nehradí náklady na pátranie a záchranu ani právnu pomoc. Rozprávame stále o zdravotnej starostlivosti v štátoch Európskej únie - pri cestách mimo členské krajiny únie a zmluvné štáty verejného poistenia je jedinou reálnou ochranou komerčné cestovné poistenie.

oPoisteni.sk

 

Zaujímavosť

Legislatíva v rámci Európskej únie

Zásady poskytovania vecných dávok v rámci členských štátov Európskej alebo v zmluvnom štáte Dohody o európskom hospodárskom priestore Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, od 1.4. 2006 aj vo Švajčiarsku.  1.mája 2004 sa stala Slovenská republika členským štátom Európskej únie. Zmluva o Európskej únii je postavená na štyroch základných slobodách: na voľnom pohybe tovaru, kapitálu, služieb a osôb. Voľný pohyb osôb v členských štátoch Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o európskom hospodárskom priestore /Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, od 01. 04. 2006 aj Švajčiarsko/ sa riadi Nariadením EHS č. 1408/71 a č. 574/72. Tieto nariadenia sú platné vo všetkých štátoch Európskej únie a v zmluvnom štáte Dohody o európskom hospodárskom priestore (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, od 1. 4. 2006 aj vo Švajčiarsku, ďalej len v „ členských štátoch“). Ustanovenia Nariadení majú prednosť pred národnou legislatívou.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS