Od 1. júla sa zmenili viaceré sociálne dávky. Tu je sumár zmien


			Od 1. júla sa zmenili viaceré sociálne dávky. Tu je sumár zmien
19.7.2016 Produkty

Zmeny platné od 1. júla 2016 sa týkajú dávky v nezamestnanosti, dávky garančného poistenia, platenia poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a posielania evidenčných listov zamestnávateľmi.

Dávky v nezamestnanosti

Po starom: Maximálna výška dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 30 dní, bude do 30. júna 2016 predstavovať 846,30 eur a v mesiaci, ktorý má 31 dní, sumu 874,50 eur. Výška dávky v nezamestnanosti predstavuje podľa zákona o sociálnom poistení 50 % denného vymeriavacieho základu. 

Po novom: Maximálna výška dávky v nezamestnanosti predstavuje od júla 2016 za mesiac, ktorý má 31 dní, najviac 900 eur. Za mesiac, ktorý má 30 dní, to bude najviac 871 eur.

Dávky garančného poistenia

Po starom: Maximálna výška dávky garančného poistenia  závisí od dňa vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa a toto maximum sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Pri vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa v období od 1. júla 2015 do 30. júna 2016 je maximálna výška dávky garančného poistenia 2 574 eur. 

Po novom:  Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2016 do 30. júna 2017, maximálna výška dávky, ktorú môže Sociálna poisťovňa zamestnancom vyplatiť, je 2 649 eur. Dávku vyplatí poisťovňa žiadateľovi jednorazovo.

Minimálne sociálne odvody

Po starom: Výšku odvodov ovplyvňuje predovšetkým zmena maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je pre rok 2016 vo výške 4 290 eur. Do júna 2016 ste museli povinne platiť odvody, ak ste mali v roku 2014 príjem vyšší ako  4944 eur.  

Po novom:   Od 1. júla 2016 živnostníci a iné SZČO zaplatia poistné minimálne vo výške 142,20 eur mesačne, pričom prvýkrát tak musia urobiť do 8. augusta 2016. Maximálna suma poistného predstavuje 1422,13 eur mesačne.

Poistné do Sociálnej poisťovne platia všetky SZČO, ktoré mali za minulý rok príjem z podnikania vyšší ako 5 148 eur. Výška poistného závisí od dosiahnutých príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok 2015. SP pošle živnostníkom a ostatným SZČO oznámenie o výške, platení a úhrade poistného do 21. júla.

Evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky

Po starom:  Sociálna poisťovňa od prvých pracovných dní roku 2016 umožnila zamestnávateľom zasielať elektronicky aj evidenčné listy dôchodkového poistenia (podklad na rozhodovanie o dôchodkových dávkach). Je to nová elektronická služba, ktorú zamestnávatelia už začali využívať. Zatiaľ to ešte nie je povinnosť, ide o prechodné obdobie.

Po novom:  Od 1. júla platí, že zamestnávatelia s viac ako 20 zamestnancami sú povinní posielať Sociálnej poisťovne evidenčné listy dôchodkového poistenia v elektronickej podobe. Od 1. januára 2017 bude táto povinnosť platiť aj pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 20 a menej.

Zdroj: oPoistení.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články