Ľudia v 3. pilieri majú byť lepšie informovaní o svojich úsporách


			Ľudia v 3. pilieri majú byť lepšie informovaní o svojich úsporách
27.7.2018 Poistný trh

Ľudia v treťom pilieri majú byť lepšie informovaní o svojich úsporách v doplnkovom dôchodkovom sporení. Budú si tak môcť finančne naplánovať odchod do dôchodku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravilo opatrenie, ktorým sa má do praxe od januára budúceho roka zaviesť nový výpis účtu z tretieho piliera.

„Vláda sa zaviazala, že zvýši informovanosť ľudí o ich súčasných a budúcich nárokoch na dôchodok a zabezpečí primeranosť a kvalitu poskytovaných informácií, s cieľom ľahšie sa rozhodnúť o svojom zabezpečení v starobe," uviedol na stretnutí s médiami minister práce Ján Richter.

Výsledkom opatrenia má byť individualizovaný dokument, ktorý má občanovi čo najviac uľahčiť porozumenie o stave a hodnote jeho dôchodkových nárokov, resp. úspor. „Ide o koncept, ktorý je v zahraničí známy pod názvom Oranžová obálka. Nové výpisy sa majú týkať všetkých účastníkov a poberateľov dávky z doplnkového dôchodkového sporenia. Opatrenie sa má dotknúť 782.292 účastníkov tohto piliera a celkovo 28.818 poberateľov dávok z tretieho piliera."

Všetky štyri doplnkové dôchodkové spoločnosti majú začať zasielať automaticky tieto informácie od začiatku budúceho roka. Ľudia teda oň nebudú musieť žiadať, pričom by ho mali dostať v priebehu mesiacov január až február. Primárne budú mať tieto výpisy elektronickú podobu. Listinne sa bude nový výpis zasielať iba ak o to účastník alebo poberateľ výslovne požiada.

Nový výpis by mal byť oveľa zrozumiteľnejší pre sporiteľov ako súčasný. Ministerstvo očakáva, že vďaka tomuto kroku bude takýto sporiteľ lepšie a adresnejšie informovaný o všetkých možnostiach vyplácania dávok zo systému doplnkového dôchodkového sporenia a bude si tak môcť lepšie finančne naplánovať odchod do dôchodku.

„Starý výpis poskytoval základné informácie o nasporenej sume vyjadrenej či už v nominálnom vyjadrení, ale aj v dôchodkových jednotkách, čo si myslíme, že to klienta nezaujíma. Ani stav, ani počet dôchodkových jednotiek, ani ich aktuálna hodnota. Rozhodli sme sa, že tieto informácie v novom výpise vypustíme. Zároveň starý výpis obsahoval len celkové percentuálne vyjadrenie odplát, ale nie konkrétnych odplát, ktoré klient zaplatí DDS za správu a zhodnotenie jeho majetku. Nový výpis toto bude obsahovať," priblížila generálna riaditeľka Sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVR SR Jana Kolesárová.

Vo výpise má byť po novom uvedený vek potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, rozpis a celková suma odplát, nákladov a poplatkov účastníka za posledných 12 mesiacov. Odplaty doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam boli totiž doteraz vo výpisoch uvádzané percentuálne, čo mohlo byť pre sporiteľa nezrozumiteľné.

Nový výpis má tiež obsahovať informáciu o prognózach dôchodkových dávok a alternatívnych prognózach dôchodkových dávok, pričom uvedené budú tri možné scenáre vývoja, a to pesimistický, základný a optimistický scenár. Sporiteľ sa taktiež dozvie informáciu o vplyve inflácie na hodnotu úspor, ako aj o významných zmenách ovplyvňujúcich predpokladané dôchodkové dávky.

Opatrenie MPSVR predložilo vo štvrtok do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré má skončiť 15. augusta tohto roka. Účinnosť by malo nadobudnúť od 1. januára budúceho roka. Opatrenie by sa mohlo v budúcnosti upraviť, ak by sa zmenili napríklad parametre dôchodkového veku, teda by sa napríklad zastropoval vek odchodu do penzie. Ministerstvo tiež avizovalo, že v budúcom roku plánuje pripraviť podobné opatrenia aj v druhom pilieri.

Zdroj: TASR, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS