Digitalizácia firiem stagnuje. Ani formy upomínania dlžníkov sa neposúvajú vpred


			Digitalizácia firiem stagnuje. Ani formy upomínania dlžníkov sa neposúvajú vpred
6.8.2020 Poistný trh

Čo sa týka stupňa digitalizácie spoločností v Európe, žiadne výrazné zlepšenie za posledné dva roky nenastalo.

Rovnako tak proces upomínania dlžníkov sa celoplošne veľmi nezmenil v porovnaní s rokom 2017, ukázala reprezentatívna štúdia „European Payment Practices 2019“ skupiny EOS. Mierne zlepšenie nastalo v prípade Slovenska.

Veľmi vysokú a uspokojivú úroveň digitalizácie malo v roku 2017 podľa tejto štúdie 49 percent respondentov v rámci celej vzorky. Úplne rovnaké číslo uvádzajú firmy aj za minulý rok. 

Čo sa týka procesu upomínania, kompletne digitalizovaných bolo 17 percent spoločností v roku 2017 aj v roku 2019. Lepší stupeň digitalizácie uviedlo za minulý rok ešte menej firiem, než dva roky predtým (24 a 25 percent).

„Zdigitalizovanie procesov vo firmách je v dnešnej dobe kľúčovým nielen v oblasti manažmentu pohľadávok, ale vo väčšine procesov, ktoré daná firma musí realizovať. Každopádne odporúčam, pokiaľ to finančné možnosti dovolia, aby spoločnosti zvážili takéto investície v snahe o spružnenie a zefektívnenie svojej bežnej prevádzky,“ podotkol Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko. 

Zdôraznil, že v dnešnej dobe sú údaje cenné a podnikateľské subjekty si to samozrejme uvedomujú. „Sú základným faktorom umožňujúcim spoločnostiam spoznať a pochopiť trendy na trhu a preferencie zákazníkov. Tento proces je možné neustále zlepšovať pomocou umelej inteligencie, ktorá je priamo spojená s dostupnosťou obrovského množstva údajov.“

Stupeň digitalizácie sa v jednotlivých krajinách líši. Zlepšiť ho behom dvoch rokov dokázali firmy v Belgicku, Švajčiarsku, Veľkej Británii a Španielsku. V prípade upomienkového procesu pre dlžníkov boli na tom najlepšie francúzske firmy, ale aj španielske, britské či švajčiarske.

V prípade Slovenska sa stupeň digitalizácie podarilo medzi rokmi 2017 a 2019 zvýšiť z 51 na 59 percent. Proces upomínania malo kompletný o jedno percento viac firiem (z 18 na 19 percent). 

Faktom ale je, že iba 33 percent Európanov vo všeobecnosti dôveruje spoločnostiam, že s digitálnymi údajmi zaobchádzajú zodpovedne. Najvyššiemu stupňu digitálnej dôveryhodnosti sa tešia banky a poskytovatelia online platieb.

Na druhej strane, na spodnej hranici dôvery sú telekomunikačné spoločnosti, ale aj sociálne siete. „Logickým záverom je, že ľudia považujú svoje bankové údaje za najdôležitejšie a žiadajú ich ochranu,“ podotkol ešte Michal Šoltes.

Zdroj: EOS KSI Slovensko

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články