Tomáš Mezírka

Tomáš Mezírka

Funkcia: Generálny riaditeľ Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Svoju pracovnú kariéru začal v spoločnosti Creditreform v roku 1994 dvojročnou stážou v Nemecku. Následne pracoval na rôznych pozíciách, napríklad na oddelení obchodu i analýz hospodárskych informácií na centrále spoločnosti v Prahe.

V rokoch 1997-1999 viedol jej severomoravskú pobočku a po návrate späť do Prahy prešiel v roku 2001 do oblasti poisťovníctva. V rokoch 2001 až 2003 pracoval v poisťovni Gerling v oddelení poistenia pohľadávok, v súčasnej poisťovni Atradius, kde pôsobil ako obchodník a následne obchodný riaditeľ Atradius Slovenská republika, so špecializáciou na oblasti strojárstva a oceliarstva.

Od roku 2004 sa okrem obchodu venoval príprave nového poistného produktu a jeho následnému úspešnému zavedeniu na trh v roku 2005. Do čela slovenskej pobočky Atradius Credit Insurance NV nastúpil od 1. novembra 2006. Okrem ho vedenia má na starosti koordináciu činností Atradius Credit Insurance na Slovensku, spoločne s ostatnými svetovými pobočkami. 

Od roku 2017, kde Tomáš Mezírka pôsobí ako Country Manager, funguje poisťovňa pod novým názvom: Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu.

LinkedIn profil