Ing. Slávka  Miklošová

Slávka  Miklošová

Funkcia: predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Ing. Slávka Miklošová je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Profesionálnu kariéru v poisťovníctve so zameraním na ekonomiku a controlling začala v roku 1999. V oblasti controllingu pracovala aj po príchode do skupiny Vienna Insurance Group v roku 2007. V rokoch 2013 až 2016 riadila controllingové tímy v spoločnostiach KOOPERATIVA, KOMUNÁLNA poisťovňa a Poisťovňa Slovenskej sporiteľne. V roku 2016 bola menovaná za členku predstavenstva spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Do vedenia spoločnosti bola vymenovaná v auguste 2018.

LinkedIn profil

Súvisiace články