Ing. Rastislav  Podhorec

Rastislav  Podhorec

Funkcia: Predseda predstavenstva Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov

Ing. Rastislav Podhorec je absolvent Vysokej vojenskej leteckej školy M.R.Štefánika, odbor Letecko technické zabezpečenie – Letiskový manažment sa od skončenia vysokej školy profesionálne venuje obchodu.

Začal v nadnárodnej americkej spoločnosti Procter and Gamble, kde získal neoceniteľné skúsenosti v manažovaní obchodu a vzťahov. Tie využil v ďalšom zamestnaní na pozícií country manažéra vo farmaceutickej firme. Od roku 2000 sa Ing. Podhorec pohybuje vo finančníctve a to najprv v General Electric Capital leasing a neskôr v ČSOB leasingu . Od roku 2003 Ing. Podhorec pôsobil v oblasti kolektívneho investovania v KD Investments správ.spol.,a.s., ktorú zakladal a kde bol členom predstavenstva zodpovedným za obchod v SR , ČR, Slovinsku a Poľsku. Súbežne založil a tri roky riadil firmu , pôsobiacu vo finančnom poradenstve, KD ViFin ako generálny riaditeľ.

Štvrtý rok sa angažuje v prostredí asociácií finančných poradcov na medzinárodnej úrovni a českej asociácie pre kapitálový trh AKAT ako člen rady riaditeľov. Slovenskú AFISP zakladal od idey až po výslednú organizáciu a zastáva funkciu predsedu jej predstavenstva.

Od mája 2008 vedie spoločnosť AIG Funds Central Europe, správ.spol.,a.s/ Alico Funds Central Europe(nový názov od 11/2009) ako riaditeľ spoločnosti a predseda predstavenstva patriacej do skupiny Metlife. Publikuje odborné články z oblasti kolektívneho investovania resp finančného poradenstva, napr. v časopise Investor.

 

LinkedIn profil