Marek Vöröš

Marek Vöröš

Funkcia: Riaditeľ odboru poistenia podnikateľov Colonnade Insurance S.A. Slovensko

Marek Vöröš vyštudoval Fakultu medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Po úspešnom skončení štúdia sa v roku 2007 zamestnal v QBE poisťovni ako upisovateľ podnikateľského poistenia, kde zbieral skúsenosti s úpisom majetkových a zodpovednostných rizík ako aj poistením zodpovednosti za škodu manažérov (D&O).

Od roku 2018 pôsobí ako riaditeľ odboru poistenia podnikateľov Colonnade Insurance S.A. na Slovensku. Rozpráva anglicky a nemecky.

Súvisiace články