Juraj  Balog

Juraj  Balog

Funkcia: Riaditeľ odboru obchodu Colonnade Insurance SA

Juraj Balog vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach. Je absolventom Ekonomickej fakulty, odboru FBI – financie, bankovníctvo, investovanie. Na poisťovnícku dráhu nastúpil hneď po absolvovaní štúdia.

Začal pracovať v poisťovni QBE v roku 2008, najprv na pozícii referenta odboru správy poistenia, kde mal na starosti sprostredkovateľské zmluvy, vyplácanie provízií a štatistiky.

V roku 2011 prijal pozíciu obchodníka a začal pracovať ako Business development manager pre rozvoj poistenia GAP a záruk na východnom Slovensku. Počas troch rokov sa prepracoval na seniora a mal na starosti rozvoj GAP a záruk na celom Slovensku, pričom mu pribudli aj upisovacie právomoci.

Od roku 2018 (už v Colonnade) pracuje ako obchodný riaditeľ a rozvíja vzťahy s obchodnými partnermi.

Súvisiace články