Nová daň z poistenia sa vzťahuje výlučne na neživotné poistenie


			Nová daň z poistenia sa vzťahuje výlučne na neživotné poistenie

Upozornilo na to Ministerstvo financií (MF) SR v súvislosti s upozornením Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP), že nová daň sa vzťahuje aj na tzv. pripoistenia v životnom poistení.

Nová daň z poistenia sa vzťahuje výlučne na produkty, ktoré pokrývajú riziká neživotného poistenia. 
Daň sa uplatňuje iba na riziká neživotného poistenia a je na poisťovniach, aby ponúkli a zdanili klientovi produkt v súlade so zákonom o dani z poistenia. Tak ako sme už viackrát uviedli, so zrušením odvodu a zavedením poistnej dane súhlasili aj samotné poisťovne a MF SR im vyšlo v ústrety," uviedol rezort financií.

Ministerstvo tiež uviedlo, že o týchto zmenách intenzívne rokovalo aj s poisťovňami dlhé mesiace, počas ktorých nebola problematika doplnkového poistenia nastolená zo strany poisťovní. „Rozhodne by nemala nastať situácia, keď by časť porovnateľných produktov bola zaťažená daňou a časť nie. Takáto situácia porušuje princíp daňovej neutrality a zároveň porušuje princípy hospodárskej súťaže," upozornilo MF SR.

AFISP kritizoval aj úpravu troch typov informačných formulárov pri poistkách. „Čo sa týka vyhlášok upravujúcich formuláre o zložkách poistného, tie sú aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a MF SR je pripravené o týchto návrhoch po vyhodnotení pripomienok diskutovať," priblížil rezort financií. MF SR však naďalej trvá na tom, že formuláre majú zabezpečiť pre klientov väčšiu transparentnosť.

„Klienti majú právo vedieť, z akých zložiek sa skladá cena, ktorú majú poisťovni zaplatiť za ten-ktorý produkt," dodal rezort financií.

Zdroj: TASR, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.