Ministerstvo chystá novelu zákona o zdravotných poisťovniach


			Ministerstvo chystá novelu zákona o zdravotných poisťovniach

Ministerstvo zdravotníctva sa chystá novelizovať zákon o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.

„Cieľom novely je zlepšenie definovania nároku poistenca v oblasti plánovanej zdravotnej starostlivosti, transparentnosť a flexibilita pri tvorbe čakacích zoznamov, ich ďalšie rozšírenie," uviedol predkladateľ v predbežnej informácii.

Cieľom podľa zverejnených informácií je, aby konanie vo veciach verejného zdravotného poistenia (až na nutné výnimky) spadalo pod správne konanie, alebo osobitné konanie, pričom zdravotné poisťovne majú byť prvostupňovým správnym orgánom v tejto oblasti.

„Úlohy druhostupňového (odvolacieho) orgánu v plnej miere prevezme Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), nad rámec jeho kontrolných úloh, ktoré v systéme verejného zdravotného poistenia zostávajú naďalej zachované," konštatovalo ministerstvo. Zároveň by sa mali rozšíriť kompetencie úradu o kontrolu aj neposkytnutej zdravotnej starostlivosti, rozhodovania či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Snahou novely je tiež zachovať prerozdeľovací mechanizmus a naďalej ho zdokonaľovať tak, aby v čo najvyššej miere bránil selekcii rizika poisťovňami, a aby každá poisťovňa mala k dispozícii obdobný objem zdrojov na poistenca s vybranými charakteristikami.

V situácii, kedy zdravotná poisťovňa spravuje verejné zdroje je nevyhnutné, aby zdravotné profily poistencov jednotlivej zdravotnej poisťovne nespôsobovali nerovnaké postavenie zdravotných poisťovní navzájom," argumentoval rezort.

Novela rieši aj viaceré čiastkové oblasti, týkajúce sa výkonu verejného zdravotného poistenia. Ich potreba riešenia vyplynula z aplikačnej praxe (obete obchodovania s ľuďmi a ich verejné zdravotné poistenie, spresnenie náležitostí prihlášky poistenca, úprava ustanovení o ročnom zúčtovaní poistného, proces predpisovania pohľadávok, odpisovania pohľadávok).

V súčasnosti nie je zákonom plošne upravená realizácia populačného skríningu formou pozývacieho listu, čo chce taktiež ministerstvo cez novelu zákona ošetriť.

Zdroj: SITA, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.