13. dôchodok: Na oznamovanie dôchodku zo zahraničia ostáva čas do 5. júna


			13. dôchodok: Na oznamovanie dôchodku zo zahraničia ostáva čas do 5. júna

Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, že na oznámenie sumy z dôchodku z cudziny pre potreby vyplatenia 13. dôchodku majú posledné dni.

Pre zjednodušenie tohto procesu je pripravený elektronický formulár.

Sumu naposledy vyplateného dôchodku je potrebné nahlásiť do nedele 5. júna 2022. Formulár je dôležité vyplniť a odoslať do tohto termínu tiež preto, aby 13. dôchodok nebol vyplatený vo vyššej sume, ako stanovuje zákon.

Oznámiť sumu dôchodku z cudziny je možné elektronickým formulárom dostupným na webovom sídle Sociálnej poisťovne tu: Oznamovanie dôchodku zo zahraničia (e-formulár).

Suma 13. dôchodku sa nemení a bude v rozpätí od 300 eur do 50 eur. Presnú sumu 13. dôchodku, v akej sa v júli 2022 vyplatí, si budú môcť seniori tiež zistiť v predstihu. Sociálna poisťovňa pre nich už tradične pripravuje kalkulačku na jeho výpočet, ktorú zverejní v priebehu júna 2022 na svojej webovej stránke a verejnosť na to včas upozorní.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok dôchodcom automaticky, bez osobitnej žiadosti. Dostanú ho spolu s dôchodkom tí seniori, ktorí budú mať v júli 2022 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Pôjde o viac ako 1,44 milióna poberateľov dôchodkov.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články