Bude možné pracovať na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce


			Bude možné pracovať na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Od začiatku januára sa zavádza nová dohoda o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.  

Zamestnanec, ktorý uzatvorí takúto dohodu, bude v SP od začiatku právneho vzťahu poistený na tri druhy poistenia, nemocensky, dôchodkovo a v nezamestnanosti, bez ohľadu na to, či mu dohoda bude zakladať právo na pravidelný alebo nepravidelný príjem, uvádza hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.

„Novinka prináša zmenu aj pre zamestnávateľa pri prihlasovaní takéhoto dohodára a tiež pri platení poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia," uviedol M. Kontúr. Zamestnávateľ bude pracovníka, ktorý pracuje na dohodu na výkon sezónnej práce, prihlasovať do registra Sociálnej poisťovne Registračným listom fyzickej osoby - prihláška (RLFO) pod kódom 23 - Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Od nového roka sa tiež zavádza nová odpočítateľná položka pri sezónnej práci (OOP-SP) v sume minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý bude budúci rok 605,50 eura, vyčíslil hovorca. Vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti sa bude bez nutnosti požiadania znižovať o OOP-SP.

Vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie a invalidné poistenie zamestnanca a v prípade jeho zamestnávateľa aj vymeriavací základ na platenie poistného na úrazové poistenie, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity sa o OOP-SP nebude znižovať.

Všetkých dohodárov na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce zamestnávateľ v SP vykazuje počas právneho vzťahu v mesačnom výkaze poistného a v prípade napríklad príjmu vyplateného po zániku tohto vzťahu, ich vykazuje vo výkaze poistného a príspevkov, uzavrel hovorca.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články