Priemerná dočasná práceneschopnosť bola vo februári 3,84 %


			Priemerná dočasná práceneschopnosť bola vo februári 3,84 %
25.3.2016 Tlačové správy

Priemerná dočasná práceneschopnosť (PN) na Slovensku bola vo februári tohto roka na úrovni 3,84 %. V porovnaní s januárom tohto roka je to viac o 0,30 percentuálneho bodu. Najnižšiu dočasnú PN vykázal Bratislavský kraj, a to 2,30 %.

 

Najnižšiu dočasnú PN vykázal vo februári tohto roka Bratislavský kraj, a to 2,30 %. Nasleduje Banskobystrický kraj, kde priemerná dočasná PN dosiahla 3,43 %. Tretie najnižšie percento dočasnej PN evidoval Nitriansky kraj. V tomto kraji bola minulý mesiac priemerná dočasná PN na úrovni 3,60 %.

Naopak, najvyššie percento dočasnej PN mali v druhom mesiaci tohto roka Prešovský, Žilinský a Trenčiansky kraj. V Prešovskom kraji priemerná dočasná PN dosiahla 5,13 %, v Žilinskom kraji 4,65 % a v Trenčianskom kraji 4,23 %. Ide o údaj, ktorý vychádza z podielu práceneschopných osôb voči celkovému počtu nemocensky poistených osôb v danom mesiaci.

Priemerné obdobie trvania PN vo februári tohto roka predstavovalo 39,80 dňa. Najdlhšie priemerná PN trvala v Prešovskom kraji, a to vyše 47 dní. Nasleduje Žilinský kraj, v ktorom dočasná PN trvala v rovnakom období v priemere 45 dní. Najkratšie trvanie dočasnej PN vykázal Bratislavský kraj, a to 31,5 dňa.

Zdroj: SITA, Sociálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS