Rok 2015 bol pre Wüstenrot dvojnásobne úspešný


			Rok 2015 bol pre Wüstenrot dvojnásobne úspešný

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., a Wüstenrot poisťovňa, a.s., dosiahli v uplynulom roku hospodárske výsledky, ktoré patria k najlepším v ich histórii. Obe spoločnosti boli v roku 2015 vysoko ziskové a obchodnými výsledkami splnili plán vo väčšine hlavných ukazovateľov.

 

Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Wüstenrot stavebná sporiteľňa dosiahla v roku 2015 zisk pred zdanením vo výške 2,1 mil. eur, resp. 1,5 mil. eur po zdanení, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 28 %.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpli aj klientom poskytnuté úvery na bývanie, keď celkový objem cieľových súm stavebných úverov a medziúverov v roku 2015 dosiahol spolu 82,2 miliónov eur, čo je medziročne viac o 6,4 %.

Približne dvoma tretinami sa na tomto výsledku podieľali akciové medziúvery – bez nutnosti predchádzajúceho sporenia, absolútne transparentné a bez rizika do budúcnosti. V roku 2015 bolo klientom vyplatených 166,5 mil. eur, to znamená cca o 6 % viac než v roku 2014.

Financie na zabezpečenie prvého alebo kvalitnejšieho bývania poskytujeme nielen výhodne, ale aj s dlhodobou garanciou. Naši klienti tak nemusia mať obavy z dlhodobého finančného záväzku,“ povedal Ing. Jozef Adamkov, predseda predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne a Wüstenrot poisťovne.

Za rovnaké obdobie si klienti uzatvorili zmluvy o stavebnom sporení v celkovej výške cieľových súm 275 miliónov eur. Klienti vložili na tieto nové zmluvy 30 miliónov eur a vklady boli o takmer 13 % vyššie ako rok predtým.

Celkové vklady na všetkých sporiteľských zmluvách dosiahli v roku 2015 výšku 130,6 mil. eur a medziročne vzrástli až o 19 %.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., január – december 2015
  • zisk spoločnosti po zdanení 1,5 milióna eur (+27,9 %)
  • prevádzkový výsledok 4 milióny eur (+54,4 %)
  • nové úvery na bývanie poskytnuté v objeme cieľových súm nad 82 miliónov eur (+6,4 %)
  • vklady klientov presiahli 130 miliónov eur (+19,1 %)
  • vyplatených bolo klientom viac ako 166 miliónov eur (+6,1 %)

Wüstenrot poisťovňa

Wüstenrot poisťovňa vykázala za minulý rok zisk pred zdanením vo výške 5,5 mil. eur, po zdanení 4,2 mil. eur, čo znamená 50%-ný nárast oproti roku 2014.

Predpísané poistné spolu (životné a neživotné poistenie brutto) dosiahlo výšku takmer 60 miliónov eur (t.j. úroveň predchádzajúceho roka), pričom mierne (o 2 %) rástlo predpísané poistné v neživotnom poistení.

Najväčší podiel novej produkcie v životnom poistení tvorilo investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok. Celkový počet poistných udalostí (ŽP aj NŽP spolu) bol medziročne o 1 % nižší, avšak náklady na poistné plnenia medziročne stúpli o 6,5 %. Pri medziročnom porovnaní brutto výšky technických rezerv eviduje Wüstenrot poisťovňa nárast, a to približne o 5 % na viac ako 127 miliónov eur.

Wüstenrot poisťovňa, a.s., január – december 2015
  • zisk spoločnosti po zdanení 4,2 milióna eur (+49,7 %)
  • predpísané poistné, životné a neživotné spolu (brutto) dosiahlo 59,9 mil. eur
  • výška technických rezerv spolu (brutto) stúpla na 127,3 mil. eur (+5,1 %)
Zdroj: Wüstenrot

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články