Generali predáva dcérsku spoločnosť v Belgicku


			Generali predáva dcérsku spoločnosť v Belgicku

Generali predáva svoju dcérsku spoločnosť v Belgicku spoločnosti Athora Holding.

Na základe príslušného dojednania by mal taliansky poisťovací koncern so sídlom v Terste za svoje podiely dostať ako prvú tranžu čiastku 540 mil. eur. Po dokončení celej transakcie môže koncern Generali vraj počítať ešte s prílivom výnosov z kapitálu vo výške 150 mil. eur.

Predaj belgickej dcérskej spoločnosti Generali má byť uzavretý podľa jej zverejnených informácií v druhej polovici roka 2018. Generali však zostane v Belgicku naďalej prítomná a poisťovacie riešenia a podporné opatrenia bude ponúkať v rámci svojich globálnych aktivít (Global Business Lines) a prostredníctvom aktivít jej spoločnosti Europ Assistance. Ako finančný poradca pri tejto transakcii funguje londýnska filiálka Deutsche Bank. V uplynulom období sa v niektorých médiách objavila správa, že záujem o túto dcérsku spoločnosť Generali má rovnako Allianz.

Poisťovňa Generali Belgicko je jedenástym najväčším poisťovateľom v Belgicku. Cez sieť viac ako 1000 nezávislých poisťovacích maklérov ponúka široký výber poistenia pre fyzické osoby aj firmy. Pokiaľ ide o spoločnosť Athora, toto prevzatie je jej prvá kúpa, čo sa týka neživotného poistenia.

Ponúka poisťovateľom riešenie predaja celých podnikov, prevodov kmeňa a zabezpečenie, aby sa im uvoľnil kapitál, manažérske kapacity a prevádzkové prostriedky. Jej najdôležitejšími dcérskymi spoločnosťami sú životná poisťovňa Athene Lebensversicherung AG so sídlom vo Wiesbadene (SRN), poisťovňa Aegon Ireland plc so sídlom v Dubline (Írsko) a zaisťovňa Athora Life Re (Bermudy). 

Generali vo svojom vyjadrení zdôraznila, že táto transakcia je výrazom jej sústavného úsilia o optimalizáciu medzinárodného pôsobenia. Po predaji spoločností Generali v Guatemale, Paname, Kolumbii, Holandsku a Írsku je táto „belgická" transakcia ďalším krokom v napĺňaní jej zahraničnej stratégie. Celková hodnota uzavretých a už zverejnených transakcií presahuje 1,1 mld. eur, čo je viac ako pôvodne stanovený cieľ vo výške 1 mld. eur. 

Rok 2017 bol pre Generali náročný. Ukazuje sa však, že jej celková stratégia je úspešná. Vo výročnej správe za rok 2017 je použité pravdivé motto „Cez prírodné katastrofy zarobených viac peňazí". Aj keď víchrica v Nemecku a Francúzsku spôsobili značné škody, napriek tomu vzrástol v prvom štvrťroku 2018 prevádzkový výsledok Generali v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 o 5 % na 1,25 mld. eur. Je potom vcelku logické, že ustali úvahy a komentáre o predaji životného poistenia Generali v Nemecku.

Zdroj: Versicherungswirtschaftheute

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS