Daňová reforma v USA a jej vplyv na európskych poisťovateľov


			Daňová reforma v USA a jej vplyv na európskych poisťovateľov

Daňová reforma amerického prezidenta Donalda Trumpa bude mať vplyv aj na poisťovacie koncerny, ktoré nemajú sídlo v USA, teda na neamerických poisťovateľov.

V dôsledku tejto reformy je od začiatku tohto roka zaťažené piatimi percentami to poistné, ktoré je zahraničnými poisťovateľovi postupované mimo teritórium USA. Od roku 2019 sa má táto daňová záťaž zvýšiť na desať percent a od roku 2026 na 12,5 %. 

V decembri 2017 schválili obe komory Kongresu Spojených štátov amerických daňovú reformu. Popri uľahčení v oblasti zdaňovania podnikových ziskov táto reforma zahŕňa zavedenie novej dane, ktorá je nazývaná BEAT (Base Erosion and Anti-Abuse Tax), čo znamená, že smeruje proti erózii základu dane a má zabrániť rôznemu zneužívaniu, napríklad pokiaľ ide o presúvanie zisku.  

Okrem toho novo zavedená daň by mohla mať vplyv na poistenie poskytované neamerickými poisťovateľovi v USA, vrátane tvorby poistného. Zatiaľ mohli nemeckí a európski poisťovatelia poisťovať riziká nemeckých poistencov v USA v rámci medzinárodných poisťovacích programov. Pritom bolo prijaté poistné v USA pravidelne postupované do Nemecka, prípadne do Európy. 

Tieto peňažné toky majú byť teraz tiež zaťažené vyššie uvedenou daňou. To, ako budú neamerickí poisťovatelia skutočne zasiahnutí novou daňou, závisí od obratu dcérskej spoločnosti v USA (minimálne 500 mil. USD v priemere za posledné tri roky), do podielu prevedených nehmotných plnení od americkej dcérskej spoločnosti na materskú spoločnosť so sídlom mimo USA (minimálne 3 % nákladov) a takisto od podielu materskej spoločnosti v jej dcérskej spoločnosti v USA (minimálne 25 %).  

Popri poisťovateľom sa má nová daň dotknúť tiež zaisťovateľov, pričom BEAT vraj berie osobitný zreteľ na zaisťovateľa so sídlom na Bermudách. Existují značné obavy, že nová daň bude mít priamy alebo nepriamy vliv na poistné, které budú platiť nemecké podniky za riziká na území USA. Či tomu tak skutočně bude, sa ukáže až pri uzatváraní poistných zmlúv na rok 2019. 

Avšak nemecký celoštátny zväz, ktorý združuje spoločnosti využívajúce poisťovacie služby (GVNW - Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft), upozorňuje, že uľahčenie v oblasti zdaňovania podnikov v USA by mohlo sčasti alebo úplne vyrovnať spomínané vplyvy na poisťovateľa. Preto tento zväz nevidí v súčasnosti žiaden dôvod na to, aby sa z dôvodu americkej daňovej reformy zdvihlo poistné alebo obmedzilo rozsah poistnej ochrany. 

Zdroj: GVNW

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS