Poistný trh bude v tomto roku ovplyvnený legislatívnymi úpravami


			Poistný trh bude v tomto roku ovplyvnený legislatívnymi úpravami

Poistný trh bude v roku 2018 ovplyvnený veľkým regulovaním sektora podnikateľského sektora.

Ako uviedla Poštová poisťovňa, niektoré regulácie sú zamerané špecificky na poistný sektor, ako regulácia retailových investičných produktov a investičných produktov založených na poistení, či smernica o distribúcii poistenia. Niektoré regulácie sú zamerané pre všetky sektory. Ide podľa Poštovej poisťovne o nariadenie európskeho parlamentu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

V segmente neživotného poistenia pretrváva na Slovensku podľa poisťovne Generali neistota v súvislosti s osempercentným odvodom a jeho plánovanou zmenou na poistnú daň, ktorá má odvod nahradiť. Ministerstvo financií tiež pripravuje opatrenia v súvislosti s reguláciou výšky provízií pre sprostredkovateľov, čo môže mať v budúcnosti podľa hovorcu Generali Milana Janásika negatívny dopad na dostupnosť poistenia a následne aj na objem uzatvoreného poistenia.

Poisťovne v roku 2018 podľa Janásika vynaložia značné prostriedky, ľudské aj finančné, na aplikovanie nového nariadenia na ochranu osobných údajov, či novej smernice o distribúcii poistenia.

Smernica o distribúcii poistenia stanovuje prísnejšie požiadavky pri distribúcii investičného životného poistenia, či rozsiahlejšie predzmluvné povinnosti a informácie, ktoré budú musieť byť klientovi poskytnuté ako súčasť sprostredkovania, napríklad náklady poistenia a povaha odmeny sprostredkovateľa. „V súvislosti s týmto očakávame pri distribúcii poistenia komplikovanejšiu administratívnu,“ skonštatoval Janásik.

Poistný sektor na Slovensku v roku 2018 pravdepodobne čaká podľa Poštovej poisťovne  pokles hrubého predpísaného poistného a zisku poisťovní. No poisťovňa Generali predpokladá, že trh neživotného poistenia bude pravdepodobne aj naďalej mierne rásť, a to nielen vďaka poisteniu majetku, ale aj poisteniu motorových vozidiel.

„V segmente životného poistenia očakávame rast len minimálny, a aj to najmä vďaka pripoisteniam. Rast predaja rizikových pripoistení a zároveň útlm poistení s garanciami pre prípad dožitia je spôsobený pretrvávajúcim prostredím nízkych úrokových sadzieb,“ povedal Janásik.

Dôležitá je podľa Janásika aj otázka prípadnej podpory uzatvárania životného poistenia zo strany štátu napríklad vo forme daňovej úľavy pre poistné investované do zabezpečenia životným poistením.

V oblasti životného poistenia Generali tiež očakáva, že prídu impulzy na riešenie demografickej krízy a krízy v poskytovaní zdravotných služieb, kde poisťovne vedia prispieť produktmi na zabezpečenie ľudí v dôchodkovom veku a veľmi vysokom veku a v doplnkovom zdravotnom poistení.

Zdroj: SITA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.