Online aplikácia AXA skrátila dobu likvidácie poistnej udalosti v životnom poistení o polovicu

Po pilotnom testovaní spustila AXA novú online aplikáciu na hlásenie poistných udalostí v životnom poistení. Ako jedna z prvých na Slovensku a v Česku umožňuje v rámci jedného hlásenia oznámiť i viac škôd z rôznych rizík, ktoré má klient zmluvne poistené.

Vychádza tak v ústrety potrebám svojich klientov a prináša im zásadnú inováciu v oblasti riešenia poistných udalostí v životnom poistení. Aplikácia je jednoduchá a užívateľsky prívetivá. Klienti ju môžu obsluhovať cez internet zo svojich tabletov, mobilných telefónov alebo počítačov.

Šetrí čas, znižuje administratívnu záťaž a umožňuje klientom kedykoľvek získať aktuálne informácie o stave riešenia hlásených poistných udalostí. Čas vysporiadania skracuje až na polovicu. Potvrdzujú to aj výsledky pilotnej prevádzky, kedy bola každá tretia poistná udalosť v životnom poistení hlásená práve prostredníctvom novej online aplikácie.

Len v minulom roku riešila AXA na Slovensku a v Česku takmer 14 tisíc prípadov poistných udalostí v životnom poistení (9 329 v SR a 5 021 v ČR). Nový online spôsob hlásenia skracuje ich vybavenie z približne dvoch týždňov na päť pracovných dní.*

Pretože klienti čoraz viac preferujú priamu formu komunikácie, AXA im vychádza v ústrety s aplikáciou vyvinutou špeciálne pre slovenský a český trh. Klienti môžu ohlásiť jednu i viac udalostí, pre ktoré majú dohodnuté životné poistenie (napr.: hospitalizácia, práceneschopnosť, trvalé telesné poškodenie, resp. chirurgický zákrok) online v rámci jedného formulára.

Novinka prináša digitálny komfort klientom rizikového životného poistenia. Online formulár plne nahradí všetky papierové hlásenia. Klientom šetrí čas a garantuje maximálnu ochranu zadaných osobných aj citlivých zdravotných údajov," hovorí Peter Socha, riaditeľ útvaru Životného poistenia a dôchodkového zabezpečenia a člen predstavenstva AXA a dodáva: „Ponúkané online riešenie je v tomto rozsahu v našich podmienkach skutočne jedinečné. Prispeje nielen k urýchleniu vybavenia poistnej udalosti, ale zvýši i transparentnosť celého procesu."

Pretože aplikácia vznikla na mieru požiadavkám našich klientov, veríme, že ju už tento rok využijú pri nahlásení až 40 % nových poistných udalostí. Do štyroch rokov by sa počet digitálnych hlásení mohol vyšplhať až na 85 % všetkých poistných udalostí. Platí, že čím viac budú klienti využívať našu ďalšiu online novinku, tým ľahšie a rýchlejšie bude aj vybavenie nároku na poistné plnenie," uzatvára Peter Socha. Tieto očakávania potvrdzujú aj výsledky pilotnej prevádzky aplikácie, kedy každú tretiu poistnú udalosť klienti hlásili online a čas prešetrenia sa skrátil až na polovicu.

Aplikácia online hlásenia poistných udalostí AXA v životnom poistení je klientsky veľmi prívetivá a intuitívna. Stačí, keď klient na webových stránkach AXA vstúpi na podstránku Škody a poistné udalosti a klikne na Hlásenie poistných udalostí.

Po vyplnení všetkých údajov o poistnej udalosti klient získa prehľad o tom, aké dokumenty je potrebné zaslať poisťovni pre rýchly priebeh prešetrenia (lekárske správy, policajný protokol a pod.). Dokumenty je možné posielať cez aplikáciu elektronickou cestou.

Vďaka aplikácii má klient prehľad o tom, ako vybavenie poistnej udalosti postupuje. Tým odpadne potreba opakovane navštevovať pobočku alebo kontaktovať makléra, pokiaľ je potrebné niečo doplniť. Klientom to prináša menšiu časovú a administratívnu záťaž.

* Doba uzatvorenia štandardných poistných udalostí, pri ktorých sú doložené všetky potrebné dokumenty. Podmienkou je okrem iného aj správna identifikácia klienta, overenie rozsahu poistenia prostredníctvom údajov zadaných v online formulári a zaslanie fotokópií všetkých relevantných potvrdení, dokumentov a zdravotnej dokumentácie, potrebných na uzatvorenie jednotlivých poistných udalostí.

Zdroj: AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS