InsurTech v nemecky hovoriacich krajinách prvýkrát stagnuje


			InsurTech v nemecky hovoriacich krajinách prvýkrát stagnuje

Počet novo zakladaných firiem v oblasti Insurtechu v regióne nemecky hovoriacich krajín ubúda. Tento fakt vyplýva z aktuálnej správy „New Players Network".

Len málo startupov dokázalo posilniť svoju trhovú pozíciu. Etablovaní poisťovatelia vsádzajú čím ďalej viac na princípy kooperácie. 

Pre v poradí tretí prehľad Insurtechu bolo analyzovaných na 80 startupov v nemecky hovoriacich krajinách. Záver: vývoj tohto trhu zažíva aktuálne prvú stagnáciu. Oproti menšiemu počtu novo zakladaných firiem je na trhu zrejmá citeľná konsolidácia. Len pár spoločností môže konštatovať, že uplynulý rok bol pre nich veľmi úspešný, keď dokázali svoju trhovú pozíciu vlastným vývojom, strategickými partnerstvami alebo prvými úspechmi z kooperácií naozaj posilniť.

Novo zakladané firmy sa naďalej špecializujú na úzke segmenty a na produkty so špecifickými cieľovými skupinami. Startupy „uprostred", ktorým chýba jedinečný koncept a zmeranie, musia o svoju pozíciu na trhu bojovať.  

Aj v roku 2018 pokračuje trend vývoja nových digitálnych poisťovní. Prvýkrát sú hlavným pohonom vedľa zakladateľov tiež vo väčšej miere klasické poisťovne. Inovačná sila v obchodných modeloch digitálnych poisťovateľov vychádza zatiaľ ešte stále z úrovne procesov – nie produktov a služieb. 

Uplynulé mesiace viedli aj u poisťovní k veľkým zmenám. Významná časť z nich sa premenila z „pozorovateľov vývoja trhu" na kooperatívnych partnerov. Spolupracujú v stále väčšej miere s technologickými a na odvetvie nezávislými startupmi.

Takáto kooperácia slúži k ďalšiemu vývoju vlastného hlavného výkonu poisťovne, orientovanej na zákazníka. Správa okrem toho uvádza, že ide o jedinú možnosť, ako sa na trhu opevniť pred potenciálnym nástupom veľkých technologických obrov, ako sú Amazon, Google alebo Facebook. 

Zdroj: asscompact.at, oPojištení.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS