Zákon o ochrane osobných údajov je schválený. Dotýka sa aj maklérov


			Zákon o ochrane osobných údajov je schválený. Dotýka sa aj maklérov

Poslanci parlamentu koncom novembra schválili nový zákon o ochrane osobných údajov. Čo to v praxi znamená pre sprostredkovateľov? 

Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) novú normu vypracoval, lebo potrebná novelizácia existujúceho zákona by bola problematická a neprehľadná.

Ako informovali agentúru SITA z ÚOOÚ, prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v súlade s teraz platným zákonom, „sú v zásade v súlade aj s navrhovaným zákonom o ochrane osobných údajov".

Zásadnou zmenou, spresnením, prešli práva dotknutých osôb. V schválenom zákone sú práva dotknutých osôb prispôsobené dnešnej elektronickej dobe a sú v nich nastavené podrobné postupy, ako k ich uplatneniu má dotknutá osoba či prevádzkovateľ pristupovať. Ide o tzv. nastavenie „reklamačných poriadkov“ alebo pravidiel, ktoré je jasné a presné, čo je výhodou pre obe strany.

Zákon sa vzťahuje na všetky fyzické osoby na území SR, preto by ľudia mali v skutočnom živote pocítiť posilnenie svojich práv, zlepšenie prístupu a možnosti kontroly nad svojimi osobnými údajmi. Vznikli aj nové práva, napríklad právo na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa inému, ak je to technicky možné a sú splnené ďalšie podmienky.

Nóvum je tiež, ako môžu prevádzkovatelia navonok, voči úradu aj verejnosti deklarovať, že v ich spoločnosti sa dodržiavajú štandardy ochrany osobných údajov a teda sú v súlade s platnou legislatívou v oblasti spracúvania osobných údajov ako aj dodržiavania ochrany práv dotknutých osôb.

Slúžia na to napríklad kódexy správania sa a možnosť, nie povinnosť, aby k nim prevádzkovatelia pristúpili a dodržiavali ich podmienky, vysvetľuje navrhované zmeny Úrad na ochranu osobných údajov. V novom zákone sa nemenia výšky pokút. Nový zákon bude účinný od 25. mája budúceho roka.

Zdroj: SITA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS