Sme v Jasnej, na workshopoch & seminároch SIBAF. Pozrite sa, ako prebiehajú


			Sme v Jasnej, na workshopoch & seminároch SIBAF. Pozrite sa, ako prebiehajú

Sme v hoteli Grand, lokalita Jasná, Nízke Tatry. Dnes, 28. apríla, prebieha konferencia,  ďalší cyklus odborného vzdelávania pre sprostredkovateľov poistenia SIBAF workshopy & semináre 2016. Experti z praxe si môžu vypočuť rôzne zaujímavé témy a diskutovať o nich.

Zasnežená príroda mnohých v ranných hodinách prekvapila a tak si zúčastnení môžu užívať celý deň okrem zaujímavého programu prenášok tiež peknú prírodnú scenériu. Pozrime sa na to, ako prebiehalo jeho úvodné otvorenie a na čo sa môžu zúčastnení tešiť.

Ako na úvod poznamenal organizátor podujatia Martin Sinčák, témy zaraďovali do programu podľa záujmu a spätnej väzby od samostatných finančných agentov tak, aby boli pre nich reálnym prínosom. „Verím, že dnešný program prispeje k tomu, aby ste sa odborne vzdelávali vo svojej profesii, vypočuli si zaujímavé prezentované témy a podnietili vzájomnú interaktívnu diskusiu.“ Program prebieha v dvoch miestnostiach A a B, ktoré si zvolili záujemcovia o vzdelávanie podľa svojich potrieb a okruhu záujmov.

Podľa konferenciéra Olivera Borka zo Slovenskej asociácie rizikového manažmentu, dnešného SIBAFU sa zúčastnilo 70 odborníkov z poistného trhu. „Program sme nastavovali tak, aby obsahové zameranie poskytovalo sprostredkovateľom poistenia vzdelávanie v rámci rôznych pracovných pozícií, či už ide o poisťovacieho makléra, konateľa firmy alebo odborného garanta. V Jasnej sme sa všetci stretli v príjemnom horskom prostredí pre to, aby sme dané témy viac priblížili kolegom zo stredného a východného Slovenska.

Zámerom konferencie je celoslovensky dlhodobo podporovať profesionálny rast poistných maklérov a tým prispieť k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb klientom na Slovensku. „Práve to je jednou z hlavných úloh Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP), ktorá je iniciátorom a organizátorom konferencie. Pod jej záštitou sa aktuálne tvorí nový model vzdelávania v poisťovníctve tak, aby zodpovedal potrebám praxe a pokryl dopyt po odborných vedomostiach a praktických skúsenostiach,“ uzatvoril Oliver Borko. 

Nasleduje cyklus prednášok expertov priamo z praxe. Dozviete sa napríklad o možných vplyvoch implementácie smernice o distribúcii poistenie IDD na finančné náklady sprostredkovateľov, ktorá bude do slovenskej legislatívy implementovaná v blízkom období.

Pre konateľov a riaditeľov maklérskych firiem je určený seminár o efektívnej ochrane citlivých informácií. Zúčastnení sa viac dozvedia o tom, aké sú možnosti a výhody zaradenia poistných programov do programu zamestnaneckých výhod, i o pravidlách pre stanovenie PML, teda maximálnej najvyššej možnej hodnoty. 

Z jednotlivých prednášok vám postupne na portáli prinesieme v ďalších dňoch tie najzaujímavejšie momenty a názory prednášajúcich i diskutujúcich priamo z praxe.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články