Škody spôsobené jazdou a činnosťou pracovných strojov: poznáte legislatívu?


			Škody spôsobené jazdou a činnosťou pracovných strojov: poznáte legislatívu?

Napriek tomu, že poistné udalosti musia byť posudzované prípad od prípadu, znalosť legislatívy je dôležitá pre uchopenie ich podstaty. Aj preto, aby sme s tými rôznymi interpretáciami vedeli pracovať, je dôležité poznať vývoj legislatívy a jej interpretáciu v rámci súdnych rozhodnutí. V prospech klientov.

Pridajte komentár

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.