Fincentrum dostalo od ČNB pokutu 1,5 milióna českých korún


			Fincentrum dostalo od ČNB pokutu 1,5 milióna českých korún

Spoločnosť Fincentrum v Česku obdržala právoplatné Rozhodnutie o rozklade, ktoré uzavrelo kontrolu Českej národnej banky začatú 11. marca 2014. Za najzávažnejší prehrešok systémového charakteru označil regulátor nenahrávanie mobilných telefónov poradcov pri sprostredkovaní investícií.

Rozhodnutie má okamžitý vplyv na činnosť všetkých finančných poradcov v Česku, ktorí sa venujú investičnému sprostredkovaniu a poradenstvu. Podobným rozhodnutím v minulom roku prinútila ČNB k nahrávaniu hovorov s klientmi všetky banky na českom trhu.

ČNB vytkla Fincentrum päť prehreškov

Česká národná banka vytkla spoločnosti Fincentrum celkovo päť prehreškov. Konanie o jednom z nich Banková rada ČNB zastavila, zvyšné prehrešky sú (od najmenej závažného k najzávažnejšiemu):

  • Register ČNB neobsahoval po určitú dobu zapísanú jednu spolupracujúcu životnú poisťovňu, konkrétne AXA životnú poisťovňu (tento nedostatok Fincentrum napravilo samo ešte pred začatím kontroly ČNB).
  • Fincentrum sa dopustilo nekalej obchodnej praktiky, keď neinformovalo spotrebiteľa o prepojení vtedajšieho podpredsedu predstavenstva spoločnosti Fincentrum s poskytovateľom produktu životného poistenia.
  • Fincentrum nenahrávalo mobilné telefóny poradcov pri sprostredkovaní dôchodkového a doplnkového dôchodkového sporenia a komunikáciu so zákazníkom či potenciálnym zákazníkom nezachovalo (pritom ČNB deklarovala, že pri zrušenom druhom pilieri došlo k zániku zákona aj zodpovednosti za priestupok).
  • Fincentrum nenahrávalo mobilné telefóny poradcov pri sprostredkovaní investícií a komunikáciu so zákazníkom či potenciálnym zákazníkom neuchovalo.
     

Rozhodnutie ČNB je konečné, Fincentrum preto udelenú pokutu vo výške 1,5 milióna českých korún bez zbytočného odkladu uhradí.

„Rozhodnutie v neprospech Fincentra prichádza krátko po pokutovaní Československej obchodnej banky sankciou vo výške 2 milióny Kč za nenahrávanie hovorov bankových poradcov s klientmi. V dôsledku tohto rozhodnutia začali všetky české banky hovory svojich poradcov nahrávať a archivovať. Rozhodnutie smerom k Fincentru je podobný precedens a má za zrejmý cieľ to isté: prinútiť všetky poradenské spoločnosti nahrávať a archivovať hovory všetkých poradcov pôsobiacich na českom trhu v distribúcii investícií, " uviedol Petr Stuchlík, zakladateľ a predseda predstavenstva spoločnosti Fincentrum.

Fincentrum sa teraz s rozhodnutím v kontexte celého spisu, ktorý má tisíce strán, oboznamuje. Bez zbytočného odkladu sa bude zaoberať prípadnou implementáciou požiadaviek regulátora.

„O potrebe nahrávania hovorov našich poradcov sme s pomocou najlepších právnikov v krajine diskutovali s regulátorom dva roky. Súdobé regulačné prostredie a precedens v prípade nahrávania hovorov bankárov však takému opatrenia prajú. Fincentrum už pracuje na technickom riešení, ktoré pomôže ochrániť poradcov po tomto prelomovom rozhodnutí regulátora tak, aby splnili všetky požiadavky. Priali by sme si, aby vedľajším efektom tohto rozhodnutia bola vyššia ochrana spotrebiteľov pred nekalými ponukami alebo nekvalitným poradenstvom, s ktorým sa stretávajú naši poradcovia v teréne každý deň. Fincentrum je a bude založené na kvalitnom a férovom poradenstve, či už sú hovory poradcov nahrávané, alebo nie," uzatvoril Petr Stuchlík. 

Zdroj: Fincentrum, oPojišteni.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS