Hurikán Florence: Škody môžu dosiahnuť až 5 miliárd dolárov


			Hurikán Florence: Škody môžu dosiahnuť až 5 miliárd dolárov

Hurikán Florence, ktorý nedávno zasiahol pobrežie Severnej Karolíny a v ďalších dňoch vyvolal na východe USA značné záplavy, spôsobil podľa odhadov poistné škody v rozmedzí 2,5 - 5 mld. dolárov.

Spoločnosť Willis Towers Watson, ktorá poskytuje v globálnom meradle poradenské a maklérske služby, zverejnila informáciu, že hurikán Florence, ktorý zasiahol 14. septembra 2018 pobrežie Severnej Karolíny a v ďalších dňoch vyvolal v postihnutých oblastiach na východe USA značné záplavy, spôsobil podľa odhadov založených na modelovaní poistné škody v rozmedzí 2,5 - 5 mld. USD, aj keď sa postupne menil len na subtropickú tlakovú níž. 

Vzhľadom k nižšej rýchlosti vetra možno hurikán Florence označiť skôr za povodňovú a záplavovú udalosť, v ktorej je miera prepoistenosti v príslušných oblastiach USA všeobecne menšia v porovnaní so škodami spôsobenými vetrom či víchricou, ktoré sa tradične poisťujú.

Podľa expertov spoločnosti Willis Towers Watson sa neočakáva, že vzniknuté škody by nejako ťažko zasiahli poistné trhy. Podľa ich názoru je globálny poistný trh majetkového a zodpovednostného poistenia dobre kapitalizovaný a ľahko absorbuje poistné udalosti vzniknuté vo vyššie uvedenom regióne. Bude však záležať na tom, či sa v tejto sezóne ešte objaví nejaká víchrica. Willis Towers Watson nepredpokladá, že by malo pokračovať dlhodobé pritvrdzovanie trhu, aj keď nemožno vylúčiť nejakú krátkodobú trhovú poruchu. 

Podľa názoru expertov spoločnosti Marsh LLC možno hurikán Florence označiť ako udalosť typu Harvey, pre ktorú je typických veľa dažďových zrážok. Má sa tým na mysli hurikán Harvey, ktorý bol sprevádzaný rekordnými dažďovými zrážkami, čo viedlo zhruba pred rokom k zaplaveniu mesta Houston. V prípade hurikánu Florence je nutné počítať s dodatočnými záplavami pri vyliatí vody z riek či spôsobenými povrchovou vodou.  

Podľa expertov vzniká mnoho problémov s rôznymi príčinami, ktoré určite povedú k mimoriadnym nákladom, k narušeniu činnosti civilnej správy, prerušeniu prevádzky podnikateľských subjektov a podobne. Teraz je však príliš skoro popísať celkový vplyv tejto udalosti. Ako pri každej inej prírodnej katastrofe to bude vyžadovať nejaký čas. Aj keď sú už nahlásené prvé škodové udalosti, ocenenie celkových škôd bude trvať dlhšiu dobu. Problémom je, že pokračujúci dážď a záplavy v značnej miere znemožňujú zhromažďovať potrebné údaje a informácie. 

Pokiaľ ide o trh katastrofických dlhopisov, experti Willis Towers Watson predpokladajú, že hurikán Florence bude mať na tento trh len mierny dopad, pretože expozícia Severnej a Južnej Karolíny je v príslušných tranžiach príslušných obligácií nízka. Trochu iný pohľad na dôsledky hurikánu Florence podáva článok uverejnený na portáli Versicherungswirtschaft. Analytici akciových trhov sa vraj domnievajú, že poistené škody by sa mali držať v istých medziach, teda nemalo by dôjsť k poklesu ceny akcií dotknutých poisťovní či zaisťovní. 

Naproti tomu banka UBS prezentovala prvotný odhad, že poistené škody by mohli dosiahnuť až 20 mld. USD. Následne svoju analýzu precizovala a uviedla, že z európskych spoločností by mohli byť najviac zasiahnuté zaisťovne Swiss Re a Munich Re a  ich očakávaný zisk na jednu akciu bude musieť byť znížený.

Inak než banka UBS vidí situáciu spoločnosť Vontobel Research. Prikláňa sa k názoru, že poistené škody z hurikánu Florence by mohli dosiahnuť vyššie sumy, od 3 do 5 mld. USD. V tejto sume nie sú zahrnuté prípadné poistené škody spôsobené povodňami a záplavami vzhľadom k nízkej prepoistenosti aj nemožnosti vykonať teraz seriózne odhady. 

Analytici tejto spoločnosti nepredpokladajú, že by hurikán Florence mal mať nejaké vážnejšie dôsledky na hospodárenie zaisťovne Swiss Re. Poistené škody by vraj museli prekročiť hranicu 15 mld. USD, aby bol vyčerpaný rozpočet Swiss Re v danom štvrťroku tohto roka na škody z prírodných katastrof. 

V každom prípade je hurikán Florence veľká prírodná katastrofa. Rozdiely v názoroch analytikov na jeho dopady na poisťovne a zaisťovne sú v danej chvíli prirodzené, pretože prevedenie objektívnych a serióznych odhadov vyžaduje dlhší čas. 

Zdroj: Versicherungswirtschaftheute, Business Insurance

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS