Slováci sa poisťujú najmenej v regióne


			Slováci sa poisťujú najmenej v regióne
15.5.2018 Tlačové správy

Objem poistného v neživotnom poistení stúpol minulý rok na Slovensku o 5,9 %, čo je pod úrovňou priemeru Východnej Európy.

Zaplavené rodinné domy, príjazdové cesty aj celé dediny. Slovensko za posledné dekády zažilo niekoľko prírodných katastrof, najväčšiu spúšť však jednoznačne zanechali povodne a záplavy. Mimoriadne svojím rozsahom boli najmä povodne v roku 2010. Klientom Allianz – SP vtedy spôsobili vyše 35-tisíc škôd za viac ako 36 miliónov eur. Tisíce ľudí prišli o svoj majetok, ktorý si budovali celé roky. A mnohí nadlho, keďže ho nemali poistený.

Viac škôd, menej poistených 

Napriek tomu že prírodné živly na Slovensku a po celom svete neustále pretrvávajú, väčšina ľudí svoj majetok poistený nemá. Potvrdil to aj nedávny prieskum Allianz Research, podľa ktorého
v roku 2017 poklesla vo svete miera poistenosti na úroveň 5,5 % (poistné ako percento HDP). Na začiatku tisícročia, pred veľkou finančnou krízou, bol tento údaj v priemere o jeden percentuálny bod vyšší.

„Je to vlastne paradoxná situácia. Na jednej strane riziká vo svete neustále rastú - ako klimatické zmeny, demografický vývoj, kybernetické či politické riziká, na druhej strane ľudia po celom svete vynakladajú čoraz menšiu časť svojho príjmu na poistnú ochranu. Je potrebné veľké spoločné úsilie politikov a priemyslu na odstránenie tejto „ochrannej medzery“,“ hovorí hlavný ekonóm skupiny Allianz Michael Heise.

Hoci objem prijatého poistného vo svete za minulý rok stúpol o 3,7 % na sumu 3,66 bilióna eur (bez zdravotného poistenia), miera rastu príjmov už druhý rok po sebe zaostáva za ekonomickým rastom, ktorý dosahuje 5,9 %.

Neživot na Slovensku zaostáva za zvyškom regiónu 

V rámci sveta rástlo minulý rok neživotné poistenie dvojnásobne rýchlejšie ako životné, keď zaznamenalo najväčší nárast od roku 2012, a to na úrovni 5 %. K rastu prispeli takmer všetky regióny, hoci rozdiel medzi rozvíjajúcimi sa a vyspelými krajinami je markantný. Kým vo Východnej Európe dosiahol rast poistného v neživotnom poistení 6,7 %, na Slovensku bol nárast v roku 2017 len na úrovni 5,9 %.

Objem poistného v živote je nižší ako pred krízou 

V životnom poistení bol celosvetový rast poistného v roku 2017 výrazne nižší, len na úrovni 2,8 %. Dôvodom je najmä slabý rozvoj v Západnej Európe, kde je akumulovaný takmer 30 %-ný podiel celosvetového poistného.

V dlhodobom časovom horizonte je však vo Východnej Európe aj naďalej veľmi slabý trh životného poistenia. Od začiatku milénia miera poistenosti v životnom poistení v tomto regióne poklesla z už nízkej úrovne 1 % na aktuálnych 0,5 %. Na Slovensku, po troch klesajúcich rokoch, minulý rok stúplo životné poistenie o 4,3 %, no objem poistného je stále o celých 9 % nižší ako v predkrízovom období v roku 2008.  Na Slovensku miera poistenosti v životnom poistení od čias krízy poklesla z 1,6 % na aktuálnych 1,2 %.

„Hoci sa trhy životného poistenia v posledných rokoch stávajú výrazne volatilnejšie, trend je napriek tomu jasný a znepokojujúci. Zatiaľ čo nepriaznivý demografický vývoj naznačuje potrebu súkromného zabezpečenia, snahy o dlhodobé úsporné opatrenia zjavne klesajú. Vážne hospodárske krízy vo viacerých európskych krajinách sú určite jedným z dôvodov, no podstatnú rolu hrá aj politika nízkych úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. Je teda najvyšší čas zanechať krízový mód v záujme mladšej generácie, ktorá bude v starobe oveľa viac závislá od súkromných úspor ako súčasná generácia dôchodcov,“ konštatuje ekonómka Allianz Research Michaela Grimm.

Poistný trh pred výzvou

Allianz Research predpokladá v blízkej budúcnosti ďalšie zotavovanie poistných trhov. Rast poistného by sa mal v najbližšom desaťročí zrýchliť na približne 6 %, čo odráža bežný rast a výšku inflácie vo svetovej ekonomike. „Stanovovať dlhodobé prognózy je v súčasnosti obzvlášť náročné, keďže poisťovacie trhy prechádzajú zásadnými zmenami. Z nášho pohľadu však tento zlom ponúka aj veľké príležitosti. S novými technológiami môže byť poistné krytie prístupné a na dosah pre viac ľudí a poistné produkty sa môžu stať ešte atraktívnejšími,“ uzatvára Kathrin Brandmeir, ekonómka Allianz Research.


Tabuľka 1: Príjmy zo životného a neživotného poistenia 

 

v mld. eur

ročná miera rastu v %

 

2007

2017

2017

2018-28

Západná Európa

970

972

0.5

2.8

Severná Amerika

977

1201

3.9

3.7

Japonsko

282

319

-8.7

3.2

Čína

87

422

19.6

12.9

Ázia (bez Japonska a Číny)

217

451

7.0

8.8

Východná Európa

33

59

9.5

7.4

Slovensko

1.9

2.0

3.4

4.0

Latinská Amerika

33

116

6.6

9.9

Svet

2681

3660

3.7

6.0

 

Tabuľka 2: Poistné trhy podľa výšky poistného na obyvateľa v roku 2017

 

Krajina

Poistné na obyvateľa v eur

1

Švajčiarsko

4923

2

Dánsko

4671

3

Singapur

4188

4

Taiwan

3970

5

Nórsko

3481

6

USA

3443

7

Švédsko

3305

8

Veľká Británia

3271

9

Francúzsko

3025

10

Južná Kórea

2940

 

 

 

29

Slovensko

370

 

 

 

35

Čína

299

 

Podrobnú Allianz mapu poistenosti vo svete nájdete tu:

Zdroj: Allianz - SP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články