Online prístup k účtu poistenca už má takmer 60.000 ľudí


			Online prístup k účtu poistenca už má takmer 60.000 ľudí

Bezplatný online prístup k Individuálnemu účtu poistenca má prostredníctvom tzv. grid karty už 58.812 poistencov Sociálnej poisťovne.

Môžu si tak podľa z pohodlia domova bez návštevy pobočky zistiť, či ich súčasný alebo bývalý zamestnávateľ prihlásil alebo odhlásil z registra Sociálnej poisťovne, ako aj výšku vymeriavacích základov, z ktorých mu mal povinnosť odviesť poistné na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.

Sociálna poisťovňa podľa hovorcu Petra Višvádera sprístupňuje informácie za predchádzajúci kalendárny rok vždy po 30. apríli, poistenci sa teda v súčasnosti dostanú k údajom za kalendárny rok 2017 a aj roky predchádzajúce, najskôr od roku 2004.

Rovnako si to môžu zistiť aj živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré navyše môžu získať elektronický prístup aj k službe Saldokonto a overiť si tak priebežne počas celého roka, bez osobnej návštevy pobočky, či a v akej výške odvádzajú poistné na sociálne poistenie, resp. v akej výške majú preplatok či nedoplatok.

Na to, aby poistenec získal prístupové práva k Individuálnemu účtu poistenca či k Saldokontu pre SZČO, stačí osobne navštíviť ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne a požiadať o podpísanie dohody o elektronickej komunikácii a o pridelenie grid karty, ktorá slúži na autentifikáciu a autorizáciu prístupu do elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

Pri podpisovaní dohody a preberaní grid karty je potrebné preukázať sa platným preukazom totožnosti. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS